29.11.2023 – Novinky v mzdovej oblasti od 1.1.2024

Školenie na tému Novinky v mzdovej oblasti od 1.1.2024 sa uskutoční dňa 29. novembra 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková, odborníčka na mzdy a odvody

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Program školenia bude upravený podľa prijatej legislatívy.

1) Minimálna mzda v r. 2024 a súvisiace úpravy

 • Minimálne mzdové nároky
 • Sadzby príplatkov
 • Priemerný zárobok na prelome rokov

2) Ďalšie mzdové parametre

 • Daňové parametre
 • SP, ZP a iné parametre

3) Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP

 • Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu
 • Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
 • Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady

4) Dôchodky v II. polroku 2023

 • Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok
 • Základné informácie o výpočte dôchodkov (nie II.pilier)
 • Minimálny dôchodok od 1.10.2023
 • Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024
 • Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r.2024?

5) Ďalšie zmeny v mzdovej oblasti podľa prijatej legislatívy

6) Povinnosti na prelome rokov

 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • Daňový bonus na dieťa za rok 2023
 • Kontrola/prepočet dovolenky
 • Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Ročný výkaz o zamestnávaní ZPS občanov