18.05.2023 – Reklama od A po Z z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty (dodanie služieb)

Školenie na tému Reklama od A po Z z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty (dodanie služieb) sa uskutoční dňa 18. mája 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Definície reklamy a sponzoringu z účtovného a daňového hľadiska

Daňová uznateľnosť rôznych foriem reklamy a súvisiace riziká a pohľadu z DPH

  • reklamné predmety a obchodné vzorky, podpora predaja,
  • inzercia,
  • webové stránky, reklama na webe (google, FB, Youtube …),
  • reklamné pútače,
  • reklamné nápisy a potlače,
  • katalógy a letáky,
  • náklady na reprezentáciu,

Poskytovanie služieb reklamy bezodplatne

Poskytovanie tovarov rámci reklamy bezodplatne

Sponzoring v športe

Spotrebiteľské súťaže a výherné súťaže z pohľadu dane z príjmov a DPH

Špecifické formy propagácie – zľavové poukazy, zľavové portály, predaj poukazov a účtovno, daňový a DPH pohľad

Zľavy, skontá, bonusy a rabaty účtovne a daňovo vrátane DPH

Riziká reklamy v prípade daňovej kontroly a ako pristúpiť k obhajobe výdavkov na reklamu z pohľadu DPH a dane z príjmov

Odpovede na otázky účastníkov