Reklama od A po Z z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty (dodanie služieb)

icon
Ing. Vladimír Ozimý
icon
Videoškolenia

Školenie je venované reklame nielen z pohľadu dane z príjmov, ale aj z pohľadu dane z pridanej hodnoty. Lektor školenia bližšie vysvetlí, čo znamená bezodplatné poskytovanie služieb reklamy a tovarov v rámci reklamy, definíciu sponzoringu v športe až po prípadné riziká spojené s reklamou pri daňovej kontrole.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hod. 37 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 18.05.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Definície reklamy a sponzoringu z účtovného a daňového hľadiska

Daňová uznateľnosť rôznych foriem reklamy a súvisiace riziká a pohľadu z DPH

 • reklamné predmety a obchodné vzorky, podpora predaja,
 • inzercia,
 • webové stránky, reklama na webe (google, FB, Youtube …),
 • reklamné pútače,
 • reklamné nápisy a potlače,
 • katalógy a letáky,
 • náklady na reprezentáciu,

Poskytovanie služieb reklamy bezodplatne

Poskytovanie tovarov rámci reklamy bezodplatne

Sponzoring v športe

Spotrebiteľské súťaže a výherné súťaže z pohľadu dane z príjmov a DPH

Špecifické formy propagácie – zľavové poukazy, zľavové portály, predaj poukazov a účtovno, daňový a DPH pohľad

Zľavy, skontá, bonusy a rabaty účtovne a daňovo vrátane DPH

Riziká reklamy v prípade daňovej kontroly a ako pristúpiť k obhajobe výdavkov na reklamu z pohľadu DPH a dane z príjmov

Odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…