Predaj tovaru v rámci EÚ, dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

icon
Ing. Vladimír Ozimý
icon
Videoškolenia

Vo videu sa lektor venuje predaju tovaru v rámci Európskej únie (ako postupovať pri predaji osobe registrovanej pre daň i pri predaji zákazníkovi neregistrovanému pre daň), dovozu a vývozu z tretích krajín.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hodiny
 • študijné materiály od lektora na stiahnutie
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 17.05.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH55,00 

Popis produktu

OBSAH  VIDEO ŠKOLENIA

 1. Čo je dodanie tovaru a miesto dodania pri dodaní tovaru – správne posúdenie vo väzbe na pohyblivú resp. nepohyblivú dodávku, tovaru s montážou
 2. Predaj tovaru v rámci EÚ:
  1. Osobe registrovanej pre daň:
   • predaj na území SR,
   • predaj do iného členského štátu,
   • predaj do tretieho štátu,
   • priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu,
   • nadobudnutie tovaru z EÚ a štát nadobudnutia,
   • pravidlá systému call of stock v rámci EÚ,
   • pravidlá trojstranného obchodu v rámci dodávok tovaru v EÚ,
   • pravidlá fakturácie,
   • vykazovanie v DP,KV, SV.
  2. Zákazníkovi (osobe neregistrovanej pre daň):
   • správne určenie miesta dodania tovaru,
   • predaj na území SR,
   • predaj do iného členského štátu EÚ – predaj tovaru na diaľku (kedysi zásielkový predaj), definícia a princípy v EÚ,
   • stanovenie štátu zdanenia,
   • pravidlá registrácie a platenia dane,
   • pravidlá podávania daňového priznania v prípade vstúpenia do osobitnej úpravy zdanenia podľa § 68b (ako vstupiť, podávať DP prípadne vystúpiť),
   • pravidlá fakturácie,
   • vykazovanie v DP, KV, SV.
 3. Dovoz tovaru z tretích štátov
 4. Vývoz tovaru do tretích štátov

 

Možno by sa Vám páčilo…