Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch – 1. časť

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Cieľom lektora vo video školení je komplexne poukázať na problematiku fakturácie z viacerých uhlov pohľadu (účtovníctvo, DPH, daň z príjmov) a prostredníctvom praktických príkladov pochopiť prepojenosť medzi skutočnosťou zakladajúcou povinnosť fakturácie a samotnou fakturáciou.

Školenie na tému pravidlá fakturácie sa skladá z dvoch častí. Pokiaľ máte záujem o kúpu 2. časti video školenia, nájdete ju dostupnú k zakúpeniu na našej webovej stránke TU.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod.
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 12.10.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH60,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako preukázateľnosť účtovného záznamu)
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
 • elektronické faktúry
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr

Skutočnosti rozhodujúce na vyhotovenie faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • osoby povinné vyhotoviť faktúru

Určenie predmetu fakturácie, postavenia odberateľa / dodávateľa a miesta dodania ako základného predpokladu na správne vyhotovenie faktúry a uplatnenie správneho režimu DPH

 • vymedzenie tovaru
 • miesto dodania tovaru
 • vymedzenie služieb
 • miesto dodania služby
 • definícia zdaniteľnej osoby
 • postavenie platiteľa DPH a osoby registrovanej pre DPH
 • problémy a príklady z praxe.

Lehoty na vyhotovenie faktúry a archivácia dokladov

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • spôsoby a formy archivácie dokladov

Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)

 • zálohové faktúry
 • vyúčtovacie faktúry
 • faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
 • faktúry za dodanie tovaru alebo služby
 • súhrnné faktúry
 • faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
 • refakturácia
 • opravné faktúry

Elektronické faktúry

 • súhlas so zasielaním elektronických faktúr
 • formáty elektronických faktúr
 • uchovávanie elektronických faktúr
 • zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr
 • problémy z praxe

Opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

Možno by sa Vám páčilo…

  • Balíky

  Balík – Ukončenie roka 2022 a zmeny od 1.1.2023

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. & RNDr. Jana Motyčková, cena bez DPH140,00 
  • Videoškolenia

  Jednoosobové a malé s.r.o. – vybrané problémy z praxe

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Prenos daňovej povinnosti v praxi

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50