Prenos daňovej povinnosti v praxi

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Lektor vo videoškolení vysvetlí prenos daňovej povinnosti zahraničnou osobou, prenos daňovej povinnosti medzi tuzemskými osobami aj prenos daňovej povinnosti tuzemskou osobou na zahraničnú osobu. „Posvietime si“ aj na špecifickejšie prípady ako „Samoprenesenie“ daňovej povinnosti pri premiestnení tovaru do iného členského štátu, režim call-off stock pri dodaní tovaru do iného členského štátu, vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH a praktické príklady.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 33 minút
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 21.06.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH  VIDEO ŠKOLENIA

1) Právny rámec inštitútu prenosu daňovej povinnosti v zákone o DPH

2) Prenos daňovej povinnosti zahraničnou osobou
 • Prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou pri dodaní tovaru v praktických príkladoch
 • Prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou pri dodaní služieb v praktických príkladoch
 • Povinnosti príjemcu plnenia, na ktorého sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti a  vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH v praktických príkladoch
3) Prenos daňovej povinnosti medzi tuzemskými osobami
 • Dodanie kovového odpadu a kovového šrotu
 • Prevod emisných kvót skleníkových plynov
 • Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8 ZDPH
 • Dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky
 • Dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu
 • Dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka
 • Dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách
 • Dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa
 • Dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej čast, ktoré patria do sekcie F CPA klasifikácie a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F CPA klasifikácie
 • Vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH a praktické príklady
4) Prenos daňovej povinnosti tuzemskou osobou na zahraničnú osobu
 • Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní služieb do iného členského štátu
 • Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní služieb do tretej krajiny
 • Povinnosť registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a ZDPH
 • Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu tovaru pri dodaní tovaru do iného členského štátu
 • Prenesenie daňovej povinnosti na zahraničnú osobu pri dodaní tovaru s montážou a inštaláciou v zahraničí
 • Prenesenie daňovej povinnosti na zahraničnú osobu pri montážnych prácach vykonávaných v zahraničí
 • Vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH a praktické príklady
5) Vybrané problémy z praxe
 • „Samoprenesenie“ daňovej povinnosti pri premiestnení tovaru do iného členského štátu a z toho vyplývajúce povinnosti
 • Režim call-off stock pri dodaní tovaru do iného členského štátu
 • Vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH a praktické príklady

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Občianske združenia – právne, účtovné a daňové aspekty

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Najčastejšie chyby v účtovníctve 2022

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Zásoby z účtovného a daňového hľadiska

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH55,00