Najčastejšie chyby v účtovníctve 2022

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Popri komplikovanej a meniacej sa legislatíve vznikajú častokrát pochybnosti, nejasnosti i chyby pri vedení účtovníctva a podaniach daňových priznaní. Akým chybám sa vo videoškolení venujeme? Čakajú Vás napr. chyby pri účtovaní hotovostného/bezhotovostného styku, prepočty cudzej meny a kurzové rozdiely, chyby pri účtovaní zásob, majetku, pohľadávok, opravných položiek, rezerv, nesprávne účtovanie na účtoch nákladov a výnosov. Lektor spomenie aj techniku vedenia účtovníctva a účtovanie na analytických a podsúvahových účtoch, či náležitosti účtovných dokladov.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod. 49 minút
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 27.05.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Chyby v účtovníctve a ich oprava

 • Chyby, ktoré nemajú vplyv na výsledok hospodárenia
 • Chyby, ktoré majú vplyv na výsledok hospodárenia
 • Technika opravy chýb v účtovníctve
 • Chyby v účtovníctve v predošlých účtovných obdobiach a povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov

Chyby pri účtovaní hotovostného / bezhotovostného styku

 • Chyby pri účtovaní na bankovom / kontokorentnom účte
 • Platobné karty a najčastejšie chyby pri účtovaní platobnými kartami
 • Chýbajúce doklady a spôsob ich „nahradenia“
 • Neprípustné transakcie s hotovosťou a hotovostné limity / obmedzenia

Správne uplatňovanie prepočtu cudzej meny a kurzové rozdiely

 • Prevody medzi účtami, výber a vklady hotovosti a účet 261 – Peniaze na ceste
 • Platby platobnými kartami v cudzej mene
 • Platby v cudzej mene v hotovosti, ak účtovná jednotka nemá valutovú pokladnicu
 • Zahraničné pracovné cesty a prepočet cudzej meny
 • Preddavky a cudzia mena
 • Správne uplatňovanie kurzov z pohľadu DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní dlhodobého majetku

 • Určenie dátumu zaradenia majetku do používania
 • Určenie dátumu vyradenia majetku do používania
 • Zložky obstarávacej ceny a najčastejšie chyby
 • Oceňovanie majetku (účtovné vs. daňové)
 • Technické zhodnotenie majetku vs. opravy majetku
 • Príslušenstvo k majetku
 • Úpravy ocenenia majetku
 • Majetok a DPH – aké najčastejšie chyby robia podnikatelia
 • Súčasti majetku a DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok, opravných položiek a rezerv

 • Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok
 • Správne zúčtovanie opravných položiek
 • Správne zúčtovanie rezerv

Najčastejšie chyby pri účtovaní zásob

 • Oceňovanie zásob
 • Skladová evidencia
 • Účtovanie zliav z nakúpených zásob
 • Zásoby a DPH

Náklady a výnosy

 • Sporné účty v praxi
 • Nesprávne účtovanie na účtoch nákladov
 • Nesprávne účtovanie na účtoch výnosov

Technika vedenia účtovníctva

 • Analytické účty
 • Podsúvahové účty
 • Náležitosti účtovného dokladu
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH
 • Archivácia dokladov
Diskusia

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.05.2022

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Občianske združenia – právne, účtovné a daňové aspekty

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Zásoby z účtovného a daňového hľadiska

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH55,00