Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch – 2. časť

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Cieľom lektora vo video školení je komplexne poukázať na problematiku fakturácie z viacerých uhlov pohľadu (účtovníctvo, DPH, daň z príjmov) a prostredníctvom praktických príkladov pochopiť prepojenosť medzi skutočnosťou zakladajúcou povinnosť fakturácie a samotnou fakturáciou.

Školenie na tému pravidlá fakturácie sa skladá z dvoch častí. Pokiaľ máte záujem o kúpu 1. časti video školenia, nájdete ju dostupnú k zakúpeniu na našej webovej stránke TU.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod. 4 minúty
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 13.10.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH60,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Oprava základu dane

 • skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
 • opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
 • lehoty na úpravu odpočítanej dane
 • zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

Osobitné režimy fakturácie a zákonné požiadavky na uplatnenie týchto režimov fakturácie

 • dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
 • prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
 • stavebné práce
 • použitý tovar
 • cestovné kancelárie
 • prechodné položky
 • dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
 • predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ
 • dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
 • dodanie tovaru do iného členského štátu.

Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • v ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
 • v ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

Prijatá faktúra – problémy v praxi

 • ako postupovať v prípade, ak vyhotoví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
 • ako postupovať v prípade, ak vyhotoví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
 • nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
 • prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)

Fakturácia v cudzej mene

 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

Vybrané problémy

 • faktúry vyhotovené odberateľom za dodávateľa
 • zápočet vzájomných pohľadávok
 • internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
 • miesto dodania služby
 • správne určenie momentu dodania tovaru a služby
 • určenie režimu DPH pri viacerých položkách na faktúre, súčasť základu dane a správna fakturácia sadzieb DPH
 • fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

 

Možno by sa Vám páčilo…