Pohľadávky a záväzky

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Praktické pomôcky a vzory

Interaktívna tabuľka s automatickými prepočtami na určenie výšky daňovo uznateľnej tvorby opravných položiek k pohľadávkam podľa § 20 ods. 14 ZDP a úpravy základu dane z príjmov z titulu záväzkov po lehote splatnosti (§ 17 ods. 27 a 32 ZDP).

Tabuľka je vo formáte EXCEL a je funkčná v kancelárskom balíku MS Office (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. Libre Office, Open Office.)

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH10,00 

Popis produktu

Tabuľka je vhodná pre daňovníka bez ohľadu na to, či má zdaňovacie obdobie kalendárny rok alebo hospodársky rok.

Interaktívna tabuľka určí:

 • Výšku opravnej položky k pohľadávke, ktorá je daňovo uznaným výdavkom. Pri výpočte sa berie do úvahy počet dní, počas ktorých je pohľadávka po splatnosti (k ľubovoľnému, Vami uvedenému dátumu); výška vytvorených opravných položiek k pohľadávke zaúčtovaných v účtovníctve na účte 391 – Opravné položky k pohľadávkam a výška opravných položiek, o ktoré bol v minulosti znížený základ dane z príjmov. Tabuľka pracuje tak s istinou pohľadávky, ako aj s príslušenstvom k pohľadávke.
 • Výšku záväzku po lehote splatnosti, o ktorú je potrebné zvýšiť základ dane z príjmov. Pri výpočte sa berie do úvahy počet dní, počas ktorých je záväzok po splatnosti (k ľubovoľnému, Vami uvedenému dátumu) a čiastočná úhrada záväzku v sledovanom zdaňovacom období v nadväznosti na výšku záväzku, o ktorú sa zvyšoval základ dane z príjmov v minulých zdaňovacích obdobiach (vychádza sa z uplatňovania princípu zvyšovania základu dane o 20 % / 50 % / 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho neuhradenej časti).
 • Výšku záväzku po lehote splatnosti, o ktorú je potrebné znížiť základ dane z príjmov, ak ide o taký záväzok po lehote splatnosti, pri ktorom v minulých zdaňovacích obdobiach došlo k zvýšeniu základu dane. Pri výpočte sa berie do úvahy, v akej výške musel tento záväzok zvyšovať základ dane z príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (vychádza sa z uplatňovania princípu zvyšovania základu dane o 20 % / 50 % / 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho neuhradenej časti).

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Poznámky k účtovnej závierke

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH32,50 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu

  cena bez DPH11,00