Občianske združenia – právne, účtovné a daňové aspekty

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Obsahom školenia sú najdôležitejšie informácie k občianskym združeniam – aký je právny základ a čaro občianskeho združenia (stanovy, financovanie, živnostenské oprávnenie, základné chyby). Lektor priblíži vedenie účtovníctva a vybrané špecifické účtovné prípady účtované v podvojnom účtovníctve týkajúce sa občianskych združení. Tému občianskych združení vysvetlí i z pohľadu DzP a DPH (napr. problematika hlavnej / vedľajšej činnosti, dobrovoľníkov, zdaniteľné príjmy, sledovanie obratu, povinnosť registrácie pre DPH, koeficient DPH atď.)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hod. 25 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 16.05.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH62,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Právny základ fungovania občianskeho združenia a čaro občianskeho združenia

 • Stanovy občianskeho združenia
 • Financovanie občianskeho združenia
 • Živnostenské oprávnenie – kedy áno a kedy nie
 • Občianske združenie ako spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Základné chyby v súvislosti so založením a činnosťou občianskeho združenia
 • Čaro občianskeho združenia, jeho výhody a daňovo-optimalizačné prvky
2) Účtovníctvo občianskeho združenia
 • Vedenie účtovníctva v občianskom združení a výber sústavy účtovníctva
 • Vybrané špecifické účtovné prípady účtované v podvojnom účtovníctve týkajúce sa občianskych združení
3) Občianske združenia a daň z príjmov
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 • Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane
 • Zdaniteľné príjmy občianskeho združenia
 • Hlavná vs. vedľajšia činnosť občianskeho združenia
 • Zisťovanie základu dane z príjmov v občianskom združení
 • Sadzba dane z príjmov
 • Špecifiká pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov
 • Vybrané transakcie z pohľadu dane z príjmov (reklama, reklama na charitatívne účely, sponzoring, predaj majetku, prenájom majetku…)
 • Dobrovoľníci a dobrovoľnícka činnosť pre občianske združenie
4) Občianske združenia a DPH
 • Občianske združenie ako zdaniteľná osoba
 • Povinnosť registrácie občianskeho združenia pre DPH podľa § 7 alebo § 7 a zákona o DPH
 • Povinnosť registrácie občianskeho združenia za platiteľa DPH
 • Sledovanie obratu občianskeho združenia na účely DPH
 • Činnosti občianskeho združenia, ktoré sú oslobodené od DPH a príslušná judikatúra ESD
 • Činnosti občianskeho združenia, ktoré nie sú oslobodené od DPH a príslušná judikatúra ESD
 • Členské príspevky a DPH
 • Koeficient DPH (pomerné odpočítanie dane) v občianskom združení
5) Evidovanie tržieb v hotovosti v občianskom združení
 • Má alebo nemá povinnosť evidovať občianske združenie tržby v hotovosti elektronickou registračnou pokladnicou / e-kasou?
 • Môže občianske združenie evidovať tržby v hotovosti elektronickou registračnou pokladnicou / e-kasou dobrovoľne?

6) Odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…