Mikrodaňovník v praktických príkladoch

icon
Videoškolenia

Aké sú výhody / nevýhody mikrodaňovníka, ktorého upravuje zákon o dani z príjmov od 01.01.2021? Sú daňové výhody mikrodaňovníka dostatočnou kompenzáciou za relatívne zložitú právnu úpravu mikrodaňovníka? Je skutočne právna úprava mikrodaňovníka pomocou pre malých podnikateľov? Dá sa (dobrovoľne) nebyť mikrodaňovníkom alebo je to povinnosť vyplývajúca zo zákona? Na čo si dávať pozor u mikrodaňovníkov? Môže dochádzať k zmenám statusu daňovník a mikrodaňovník (a naopak) počas viacerých zdaňovacích období a aké to má negatíva?

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia 3 hodiny
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • tému viete sledovať postupne po častiach
 • termín natáčania: 28.06.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH45,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA:

1) Mikro účtovná jednotka
 • vymedzenie mikro účtovnej jednotky
 • špecifiká účtovania v mikro účtovnej jednotke
2) Vymedzenie mikrodaňovníka – kto musí / môže / nemôže byť mikrodaňovníkom
 • maximálna výška zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka,
 • závislé osoby, kontrolované transakcie a mikrodaňovník,
 • ostatné podmienky
 • mikrodaňovník a platiteľ DPH
 • mikroúčtovná jednotka vs. mikrodaňovník
 • SZČO v postavení mikrodaňovníka
3) Špecifiká zdaňovania u mikrodaňovníka v praktických príkladoch
 • odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 • odpis pohľadávok
 • uplatňovanie odpočtu daňovej straty
4) Vybrané problémy aplikačnej praxe
 • získanie, stratenie a znovunadobudnutie statusu mikrodaňovníka v rôznych zdaňovacích obdobiach a s tým spojené praktické problémy
 • voľba spôsobu zdaňovania príjmov u FO
 • ako nebyť mikrodaňovníkom
5) Diskusia

Možno by sa Vám páčilo…