Prvá praktická konferencia pre účtovníkov a konateľov

icon
Videoškolenia

Online konferencia sa uskutočnila v dňoch 9. a 10. júna 2022.

Lektori:

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP
 • JUDr. Ing. Jozef Kubaský

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1.deň:

Právne aspekty výkonu funkcie konateľa:
 • § 135a ObZ + § 7a ZoKR – Povinnosť konateľa konať s odbornou starostlivosťou
 • § 134 ObZ – Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov
 • Konanie samostatne, konanie spoločne, vznik a zánik funkcie konateľa, obmedzenie kompetencií (§ 133 ods. 3 ObZ) a vplyv na právne úkony uskutočnené v rozpore s právnymi predpismi / vnútornými predpismi spoločnosti
 • Kompetencie konateľa vs. pôsobnosť valného zhromaždenia
 • Konanie za spoločnosť v prípade úmrtia (jediného) konateľa alebo ak je (jediný) konateľ v cele predbežného policajného zadržania alebo vo výkone trestu
Odmeňovanie konateľa:
 • Mandátna zmluva vs. zmluva o výkone funkcie konateľa
 • Odmena konateľa a daňovo-odvodové dôsledky
 • Zamestnávanie konateľov / spoločníkov vo vlastnej s.r.o.
 • Nelegálna práca vo svojej s.r.o.
 • Zákaz konkurencie (§ 136 ObZ)
 • Fakturácia konateľa / spoločníka pre svoju s.r.o.
 • Autorské práva konateľa / spoločníka a odplaty za ne plynúce z s.r.o.
 • Stravovanie konateľov / spoločníkov
 • Cestovné náhrady konateľov / spoločníkov
Zodpovednosť jednotlivých osôb a výber správneho účtovníka:
 • Zodpovednosť spoločníka spoločnosti (ak nie je konateľom spoločnosti)
 • Zodpovednosť konateľa (§ 5 ZoÚ, § 135 ObZ, § 135a ObZ) a odporovateľné právne úkony
 • Zodpovednosť účtovníka (§ 186 ods. 2 a 3 ZP, ZoÚ, ObZ + OZ) a program starostlivosti v prípade externého účtovníka (AML)
 • Ako si vybrať správneho účtovníka, čo od neho očakávať a čo je nad rámec jeho odbornej kvalifikácie
 • Cena vs. hodnota účtovníka (zamestnanec vs. externý účtovník)
 • Komunikácia medzi konateľom a účtovníkom
 • Odovzdávanie účtovných dokladov (formát a termíny), preukaznosť účtovného prípadu
 • Nášľapné míny digitalizácie účtovníctva
 • Výmena (externého účtovníka a s tým spojené problémy)
Diskusia

2.deň

Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne krátenie dane:
 • Úloha konateľa pri daňovej kontrole a správanie konateľa predchádzajúce daňovú kontrolu resp. minimalizujúce daňové doruby (napr. dostatočné preverenie obchodných partnerov a indície smerujúce k jeho nedôveryhodnosti, argumentačné minimum, dôkazy smerujúce k preukaznosti daňového výdavku alebo nárokovateľnosti odpočtu DPH).
 • Daňová optimalizácia vs. daňová kontrola
 • Zastreté právne úkony (simulované / disimulované právne úkony) v zmluvných vzťahoch a ich dôsledky pri daňových kontrolách
 • Zneužitie práva s cieľom dosiahnutia neoprávnených daňových výhod
 • Trestno-právna rovina konania konateľov a najčastejšie trestné činy, ktorých sa konatelia dopúšťajú najmä v daňovej oblasti
Praktické rady, tipy a odporúčania:
 • Obchodný podiel a zdaňovanie jeho predaja
 • Problémy s hotovosťou (veľa / málo) a zákaz pôžičiek v hotovosti
 • Kapitálové fondy vs. pôžičky spoločníkov do svojej spoločnosti
 • Spoločnosť v kríze, s tým spojené dôsledky a legálne možnosti odvrátenia tohto negatívneho stavu
 • Súkromné transakcie konateľa / spoločníka
 • Rizikové transakcie medzi konateľom a spoločníkom a jeho spoločnosťou
Vybrané problémy z praxe:
 • Špecifiká jednoosobovej s.r.o.
 • Úmrtie jediného spoločníka, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti
 • Vzdanie sa funkcie konateľa a následky
 • Register diskvalifikácií
 • Konanie za spoločnosť na základe plnomocenstva – problémy a riziká generálnej plnej moci
 • Zrušenie spoločnosti ex offo – dôvody a príklady z praxe
 • Povinnosť zápisu chýbajúcich údajov do OR SR (rodné čísla konateľov / spoločníkov) najneskôr do 30.09.2022
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny a povinnosť jej zavkladovania do registra OR SR (§ 141 ObZ)
Diskusia

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Vlastné imanie, záväzky a rezervy v praxi

  icon
  Ing. Vladimír Ozimý
  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Predaj tovaru v rámci EÚ, dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

  icon
  Ing. Vladimír Ozimý
  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Občianske združenia – právne, účtovné a daňové aspekty

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH60,00