28.05.2024 – Dlhodobý nehmotný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (vrátane výskumu a vývoja)

Školenie na tému Dlhodobý nehmotný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (vrátane výskumu a vývoja) sa uskutoční dňa 28. mája 2024 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA, audítorka

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Obsah školenia aktuálne pripravujeme.