Daňová optimalizácia – 2.časť

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie na tému Daňová optimalizácia – 2.časť sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2023 formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Daňová optimalizácia v súvislosti s nehnuteľnosťami

 • Zaradiť / nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku FO
 • Ako preradiť nehnuteľnosť z obchodného majetku FO do jej osobného vlastníctva bez platenia daní
 • Prenájom nehnuteľnosti a daňová optimalizácia u FO
 • Oslobodenie od dane z príjmov FO pri predaji nehnuteľnosti
 • Aké výdavky si môže uplatniť pri predaji nehnuteľnosti FO, ak príjem z jej predaja nie je oslobodený od dane
 • Problematika DPH v súvislosti s nehnuteľnosťami predávanými FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti PO
 • Developerská činnosť realizovaná PO na pozemku vlastnenom FO
 • Budovanie inžinierskych sietí občianskym združením
 • Predaj nehnuteľnosti so stratou u predávajúceho, ktorým je PO

Daňová optimalizácia na úrovni DPH

 • Optimalizácia daňového zaťaženia z pohľadu DPH pri predaji nehnuteľností (uplatnenie oslobodenia od DPH, prenesenie daňovej povinnosti alebo predaj v bežnom režime DPH)
 • Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH ako nástroj daňovej optimalizácie
 • Rozdelenie činností a aktivít do rôznych entít za účelom získania určitých výhod na úrovni DPH v praktických príkladoch
 • Predaj podniku / časti podniku z pohľadu DPH a dane z príjmov (výhody / nevýhody) vs. individuálny predaj majetku
 • Spätný finančný prenájom ako transakcia nepodliehajúca DPH

Vybrané tipy a triky legálnej daňovej optimalizácie

 • Kombinácia foriem zdaňovania
 • Osobitné postavenie autorov / umelcov a definitívne zrušenie povinnosti vykonávať zrážky do umeleckých fondov s účinnosťou od 01.07.2023
 • Prechod SZČO na s.r.o.
 • Utlmenie činnosti („dožitie“) spoločnosti a presun činnosti na inú spoločnosť
 • Ďalšie drobnosti

Občianske združenie ako nástroj daňovej optimalizácie

 • Zdroje financovania občianskeho združenia (členské príspevky, podiel zaplatenej dane, dary, charitatívna reklama, dotácie, príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z podnikania)
 • Občianske združenie ako vlastník obchodného podielu v s.r.o.
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu dane z príjmov
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu DPH

Možno by sa Vám páčilo…

  • Balíky

  Balík – Ukončenie roka 2023 a zmeny od 1.1.2024

  icon
  RNDr. Jana Motyčková
  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH150,00 
  • Videoškolenia

  Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

  icon
  Ing. Mária Cvečková, CA
  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Rekapitulácia zmien v oblasti miezd v priebehu roka 2023

  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH40,00