Ročný balík odborného vzdelávania – KOMPLET: DPH, DzP a účtovníctvo

icon
Balíky

Milí účtovníci,

aktuálne pripravujeme nový ročný balík pre rok 2022 (pripravujeme nové témy od 01.01.2022 – 31.12.2022). V prípade záujmu o pripojenie v novom roku 2022, kontaktujte nás, prosím, na vzdelavanie@martintuzinsky.sk. Predpredaj bude spustený v najbližších dňoch. Ďakujeme za Váš záujem o vzdelávanie.


Ročný balík online školení je určený pre tých, ktorí vyhľadávajú online / video formu vzdelávania a je cenovo výhodnejší ako samostatná kúpa školení. Tento balík je zameraný na komplet problematiku DPH, DzP a účtovníctva 2021, ktorým získavate:

 • 30 tém na problematiku DzP, DPH a účtovníctva (rozpis tém a termíny nájdete nižšie)
 • 30 x online školenie
 • 30 x video školenie, kde sa k téme viete vrátiť neskôr, prípadne preferujete tému pozerať po častiach
 • 30 x podrobné študijné materiály
 • odpovede lektora na Vaše otázky priamo na školení
 • osvedčenie o absolvovaní sústavného vzdelávania v r. 2021
 • BONUSová téma videoškolenia: na aktuálnu tému: Stravovanie zamestnancov od 01.03.2021 + vzor interného predpisu + vzor formulára na výber zamestnanca medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.
 • BONUSOVÁ TÉMA na aktuálnu tému: Mikrodaňovník v praktických príkladoch
 • BONUSOVÁ TÉMA: Stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 po zmenách v ZDP prijatých dňa 26.10.2021

Lektormi školení sú:

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP
 • Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a odvody
 • Ing. Mária Cvečková, CA – audítor
 • Ing. Tomáš Janoušek – daňový poradca
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH450,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Témy pre ročný balík KOMPLET 2021 (obsahuje 30 tém + 2x BONUSová téma na aktuálne problémy počas roka 2021):

07.01.2021 o 9:00 hod. – Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo ZČ a zmeny v mzdovej oblasti – prednáša: J. Pšenková (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 4 hodiny)

11.01.2021 o 9:00 hod. – Daň z motorových vozidiel za rok 2020 po zmene od 01.12.2020 – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 5 hodín)

18.01.2021 o 9:00 hod. – Odložená DzP – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 4 hodiny)

29.01.2021 o 9:00 hod. – Oprava ZD pri nevymožiteľných pohľadávkach v príkladoch – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 3,5 hodiny)

01.02.2021 o 9:00 hod. – Poznámky – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 4,5 hodiny)

10.02.2021 o 9:00 hod – Daňové priznanie FO (typ B) – zdaňovanie príjmov fyzických osôb – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 7 hodín a 45 min.)

19.02.2021 o 9:00 hod. –BONUSOVÁ TÉMA: Stravovanie zamestnancov od 01.03.2021 – prednáša: M. Tužinský (tému bonusovo zaraďujeme do balíka školení, keďže novela bola narýchlo schválená a účinná by mala byť už od 01.03.2021. K dispozícií sú aj 2 vzory – vzor interného predpisu a vzor formulára na výber zamestnanca medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie)

26.02.2021 o 9:00 hod. – Vyplnenie daňového priznania k DzP PO – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 4 hodín)

10.03.2021 o 9:00 hod. – Daňové výdavky – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 3,5 hodiny)

07.04.2021 o 9:00 hod.- Oneskorená registrácia DPH – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 2 hodiny 45 min.)

08.04.2021 o 9:00 hod. – Reklama z účtovného a daňového hľadiska – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 6,5 hodiny)

06.05.2021 o 9:00 hod.- Predaj tovaru na diaľku – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 4 hodiny 40 min.)

17.05.2021 o 9:00 hod. – Mzdy pre pokročilých – I.časť – prednáša: J. Pšenková (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie z oboch školiacich dní)

18.05.2021 o 9:00 hod. – Mzdy pre pokročilých – II. časť – prednáša: J. Pšenková (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie z oboch školiacich dní)

26.05.2021 o 9:00 hod. – Likvidácia z účtovného a daňového hľadiska – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 4 hodiny)

02.06.2021 o 9:00 hod. – Predaj použitého tovaru, so zameraním najmä ojazdené automobily – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 3 hodiny)

16.06.2021 o 9:00 hod. – Náležitosti dokladov – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 4 hodiny 36 min.)

28.06.2021 o 9:00 hod. -BONUSOVÁ TÉMA: Mikrodaňovník v praktických príkladoch – prednáša: M. Tužinský (tému bonusovo zaraďujeme do balíka školení, keďže sa po 01.01.2021 viacerí účtovníci túto tému dopytujete)

01.07.2021 o 9:00 hod.- Koeficient DPH – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie v trvaní 3 hodiny 46 min.)

03.09.2021 o 9:00 hod.- Opravné faktúry – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

16.09.2021 o 9:00 hod. – Transferové oceňovanie – prednáša: T. Janoušek (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

20.09.2021 o 9:00 hod. – Najčastejšie chyby v mzdách – prednáša: J. Pšenková (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

29.09.2021 o 9:00 hod. – Zákazková výroba z účtovného hľadiska – prednáša: M. Cvečková (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

13.10.2021 o 9:00 hod. – Pohľadávky a záväzky – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

19.10.2021 o 9:00 hod.- Odpočet DPH pri registrácií – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

27.10.2021 o 9:00 hod.- Vybrané chyby DPH – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

11.11.2021 o 9:00 hod. -BONUSOVÁ TÉMA: Stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 po zmenách v ZDP prijatých dňa 26.10.2021 – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

15.11.2021 o 8:00 hod. – Cestovné náhrady -prednáša: J. Pšenková (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

15.11.2021 o 12:00 hod. – Vysielanie zamestnancov – prednáša: J. Pšenková (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

18.11.2021 o 9:00 hod. – Výkazy DPH, SV, KV – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

09.12.2021 o 9:00 hod.- Zmeny v DPH od 01.01.2022 – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

10.12.2021 o 9:00 hod. – Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2022 – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

13.12.2021 o 9:00 hod. –Účtovná závierka za rok 2021 – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

15.12.2021 o 9:00 hod. – Daňové priznanie k DzP PO za rok 2021 – prednáša: M. Tužinský (toto školenie už naživo prebehlo, dostupné je pre Vás video školenie)

 

Online školenie prebieha v konkrétnom termíne naživo. Každé online školenie budete mať k dispozícií i ako video záznam, takže sa viete k téme s odstupom času vrátiť. Prípadne, ak ste v online termíne nemohli školenie sledovať – viete si ho pozrieť dodatočne zo záznamu.

Video záznam sledujete v čase aký vyhovuje Vám. Sledovať viete celé školenie i s odpoveďami na otázky alebo si pretočiť kapitolu, ktorú si chcete zopakovať. Práva na sledovanie videa Vám nebudú odobrané ani nemáte stanovený termín dokedy si video musíte pozrieť. Sú Vám k dispozícií na vzdelávanie sa.

Technické požiadavky na sledovanie online školení:

 • prístup na internet
 • PC so zvukom (zabudované alebo externé reproduktory) alebo notebook alebo tablet

 

Možno by sa Vám páčilo…