Prvá praktická konferencia pre konateľov a účtovníkov – 2dňová konferencia vo Vysokých Tatrách


date-icon13.06.2022 - 14.06.2022

place-iconGrand hotel Permon****, Pribylina - Podbanské 1486, Vysoké Tatry

lectors-iconPrednášajúci: JUDr. Róbert Hronček - zakladajúci advokát Hronček & Partners, s. r. o., Mgr. Andrea Domény - vedúca právnička Hronček & Partners, s. r. o., Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

O podujatí

Cieľom tejto konferencie je spojiť a vysvetliť dva uhle pohľadu - pohľad konateľa a pohľad účtovníka na jednu a tú istú vec, poukázať na najčastejšie kladené otázky, vzbudiť sebareflexiu (konateľov i účtovníkov) vo veciach, ktoré je možné chápať a robiť inak, čiastočne sa dotknúť legálnej daňovej optimalizácie, poukázať na prevenciu a postup pri daňovej kontrole a definovať hranice (mantinely) čo je koho úlohou, právom a / alebo povinnosťou z pohľadu konateľa a z pohľadu účtovníka.

Nie je účtovník ako účtovník. Kvalitného účtovníka nenájdete na zľavovom portáli, ani na Úrade práce. Nájsť správneho účtovníka nie je vecou nájdenia najnižšej ceny, ako to býva v prípade, ak hľadáte konkrétnu značku elektroniky a kúpite ju od obchodníka, ktorý je schopný ponúknuť často najnižšiu cenu na trhu.

Z pohľadu tej druhej strany - z pohľadu konateľa si zas treba uvedomiť, že pri účtovníkovi platí príslovie "Dôveruj, ale preveruj! dvojnásobne. Kombinácia "zlého" účtovníka a nezodpovedného konateľa, ktorý sa o svoju spoločnosť nezaujíma, sa rovná "zarobené na problém". Konateľ si musí uvedomovať svoju zodpovednosť, zanedbaním ktorej, vystavuje spoločnosť a aj seba finančným sankciám alebo v niektorých prípadoch aj trestnému stíhaniu.

Konferencia je vhodná pre účtovníkov aj pre konateľov akejkoľvek spoločnosti.

Problematika bude vysvetľovaná aj zo strany daňového poradcu i zo strany advokáta.

Náš tip

Spojte príjemné s užitočným a po odbornej konferencii si oddýchnite v hotelovom wellness-e. Či už sa vyberiete na vzdelávací teambuilding s kolegami z práce alebo vzdelávanie spojíte s pobytom s Vašími rodinnými príslušníkmi, ktorí sa na konferencii nezúčastňujú.

Na čo sa môžete tešiť

icon

2 dni plné odborných prednášok

icon

oddych v hotelovom saunovom a bazénovom svete

icon

podrobne spracované študijné materiály

icon

jarný čas vo Vysokých Tatrách

Prednášajúci

JUDr. Róbert Hronček
zakladajúci advokát Hronček & Partners, s. r. o.

Zameriava sa hlavne na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného, občianskeho práva hmotného, pracovného práva a práva obchodných spoločností. Jednou zo špecializácii je aj právo proti nekalej súťaži a právo duševného vlastníctva. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Mgr. Andrea Domény
vedúca právnička Hronček & Partners, s. r. o.

Špecializuje sa hlavne na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného a na právo v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Taktiež sa zameriava na oblasť občianskeho práva hmotného, pracovného práva a finančného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Referencie

 • "Odborný výklad vysvetlený na príkladoch a humorne podaný; lektor rozumie otázkam školiacich sa. Z hotela mám výborný dojem, rada prídem aj o rok."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli PERMON 2019

 • "Som spokojná s ochotou odpovedať na všetky otázky počas diskusie. Veľa som sa dozvedela a zároveň si upresnila čo už viem. Ďakujem."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli PERMON 2019

 • "Veľmi uprednostňujem viacdňové školenia, stihnem si popri vzdelávaní aj oddýchnuť."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli PERMON 2019

 • "Školenie nesklamalo, bolo výborne zorganizované, super podklady, lektori 1*."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli PERMON 2019

Obsah a harmonogram školenia

13.06.2022 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., JUDr. Róbert Hronček, Mgr. Andrea Domény

timer-icon08:30 - 09:00 Príchod a registrácia účastníkov

timer-icon09:00 - 10:45 Prednáška 1. časť

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break

timer-icon11:00 - 12:30 Prednáška 2. časť

timer-icon12:30 - 13:30 Obed

timer-icon13:30 - 15:30 Prednáška 3. časť s diskusiou

iconPrávne aspekty výkonu funkcie konateľa:
 • § 135a ObZ + § 7a ZoKR - Povinnosť konateľa konať s odbornou starostlivosťou
 • § 134 ObZ - Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov
 • Konanie samostatne, konanie spoločne, vznik a zánik funkcie konateľa, obmedzenie kompetencií (§ 133 ods. 3 ObZ) a vplyv na právne úkony uskutočnené v rozpore s právnymi predpismi / vnútornými predpismi spoločnosti
 • Kompetencie konateľa vs. pôsobnosť valného zhromaždenia
 • Konanie za spoločnosť v prípade úmrtia (jediného) konateľa alebo ak je (jediný) konateľ v cele predbežného policajného zadržania alebo vo výkone trestu
iconOdmeňovanie konateľa:
 • Mandátna zmluva vs. zmluva o výkone funkcie konateľa
 • Odmena konateľa a daňovo-odvodové dôsledky
 • Zamestnávanie konateľov / spoločníkov vo vlastnej s.r.o.
 • Nelegálna práca vo svojej s.r.o.
 • Zákaz konkurencie (§ 136 ObZ)
 • Fakturácia konateľa / spoločníka pre svoju s.r.o.
 • Autorské práva konateľa / spoločníka a odplaty za ne plynúce z s.r.o.
 • Stravovanie konateľov / spoločníkov
 • Cestovné náhrady konateľov / spoločníkov
iconZodpovednosť jednotlivých osôb a výber správneho účtovníka:
 • Zodpovednosť spoločníka spoločnosti (ak nie je konateľom spoločnosti)
 • Zodpovednosť konateľa (§ 5 ZoÚ, § 135 ObZ, § 135a ObZ) a odporovateľné právne úkony
 • Zodpovednosť účtovníka (§ 186 ods. 2 a 3 ZP, ZoÚ, ObZ + OZ) a program starostlivosti v prípade externého účtovníka (AML)
 • Ako si vybrať správneho účtovníka, čo od neho očakávať a čo je nad rámec jeho odbornej kvalifikácie
 • Cena vs. hodnota účtovníka (zamestnanec vs. externý účtovník)
 • Komunikácia medzi konateľom a účtovníkom
 • Odovzdávanie účtovných dokladov (formát a termíny), preukaznosť účtovného prípadu
 • Nášľapné míny digitalizácie účtovníctva
 • Výmena (externého účtovníka a s tým spojené problémy)
iconDiskusia

14.06.2022 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., JUDr. Róbert Hronček, Mgr. Andrea Domény

timer-icon09:00 - 10:45 Prednáška 1. časť

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break

timer-icon11:00 - 12:30 Prednáška 2. časť

timer-icon12:30 - 13:30 Obed

timer-icon13:30 - 15:30 Prednáška 3. časť s diskusiou

iconLegálna daňová optimalizácia vs. nelegálne krátenie dane:
 • Úloha konateľa pri daňovej kontrole a správanie konateľa predchádzajúce daňovú kontrolu resp. minimalizujúce daňové doruby (napr. dostatočné preverenie obchodných partnerov a indície smerujúce k jeho nedôveryhodnosti, argumentačné minimum, dôkazy smerujúce k preukaznosti daňového výdavku alebo nárokovateľnosti odpočtu DPH).
 • Daňová optimalizácia vs. daňová kontrola
 • Zastreté právne úkony (simulované / disimulované právne úkony) v zmluvných vzťahoch a ich dôsledky pri daňových kontrolách
 • Zneužitie práva s cieľom dosiahnutia neoprávnených daňových výhod
 • Trestno-právna rovina konania konateľov a najčastejšie trestné činy, ktorých sa konatelia dopúšťajú najmä v daňovej oblasti
iconPraktické rady, tipy a odporúčania:
 • Obchodný podiel a zdaňovanie jeho predaja
 • Problémy s hotovosťou (veľa / málo) a zákaz pôžičiek v hotovosti
 • Kapitálové fondy vs. pôžičky spoločníkov do svojej spoločnosti
 • Spoločnosť v kríze, s tým spojené dôsledky a legálne možnosti odvrátenia tohto negatívneho stavu
 • Súkromné transakcie konateľa / spoločníka
 • Rizikové transakcie medzi konateľom a spoločníkom a jeho spoločnosťou
iconVybrané problémy z praxe:
 • Špecifiká jednoosobovej s.r.o.
 • Úmrtie jediného spoločníka, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti
 • Vzdanie sa funkcie konateľa a následky
 • Register diskvalifikácií
 • Konanie za spoločnosť na základe plnomocenstva – problémy a riziká generálnej plnej moci
 • Zrušenie spoločnosti ex offo – dôvody a príklady z praxe
 • Povinnosť zápisu chýbajúcich údajov do OR SR (rodné čísla konateľov / spoločníkov) najneskôr do 30.09.2022
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny a povinnosť jej zavkladovania do registra OR SR (§ 141 ObZ)
iconDiskusia

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 2-dňovej konferencie v hoteli PERMON****:

= 222 € s DPH

= 210 € s DPH pre členov ZÚSK - Združenia účtovníkov Slovenska

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na 2dňovom podujatí,
 • obedy,
 • coffee breaky,
 • tlačené študijné materiály,
 • písacie potreby.

V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli Permon****. Pre účastníkov konferencie (a prípadné sprievodné osoby) je dohodnutá zľava z cenníkovej ceny ubytovania. Ubytovať sa možno na 1 – 2 noci, ubytovanie je možné sám na izbe alebo 2 osoby na izbe.

Ubytovanie v hoteli PERMON**** po zľave (cena pre 1 osobu):

Počet nocí2-lôžková izbaChcem byť ubytovaný sám na izbe
Ubytovanie 1 noc s polpenziou (13.06.-14.06.2022)108 € s DPH/ osoba138 € s DPH/ osoba
Ubytovanie 2 noci s polpenziou (12.06.-14.06.2022), t.j. od nedele167 € s DPH/ osoba227 € s DPH/ osoba

Ubytovanie zahŕňa:

 • ubytovanie v hoteli na 1-2 noci
 • raňajky formou bufetu
 • večera formou bufetu
 • voľný vstup do saunového komplexu SAUNA paradise (komplex viac ako 30 atrakcií)
 • voľný vstup do AQUA paradise (vodný raj pre deti i dospelých)
 • ranné plávanie v čase 07:00 - 10:00 hod.
 • vstup do fitness centra
 • parkovanie
 • miestny poplatok

Ubytovanie si účastník rezervuje individuálne.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

AKO SI REZERVOVAŤ UBYTOVANIE so zľavou pre účastníkov konferencie:

i
 1. vyplníte rezervačný formulár cez link: https://www.podbanskeresort.sk/kongres/kontakt/
 2. zadáte názov konferencie: Prvá praktická konferencia pre konateľov a účtovníkov
 3. po vyplnení rezervačného formulára Vám hotel zašle potvrdenie rezervácie a následne vystaví zálohovú faktúru

Prihláška

Máte ku konferencii nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na konferenciu

  Fakturačné údaje