Legálna daňová optimalizácia v roku 2023


date-icon28.09.2023 - 29.09.2023

place-iconHotel & Spa Resort Kaskady****, Letecká 19, Sliač – Sielnica

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

O podujatí

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU JE UKONČENÁ!

V prípade záujmu dávame do pozornosti pripravované obdobné školenie k téme Daňová optimalizácia, na ktorom je možné sa zúčastniť ONLINE formou v dňoch 09.10. - 10.10.2023. Bližšie informácie ku školeniu nájdete TU.

Do konca roka 2023 pre Vás pripravujeme pobytovú konferenciu:

 • Legislatívne zmeny od 1.1.2024 a vybrané problémy v daniach, účtovníctve a mzdách - 11.12. - 13.12.2023. Bližšie informácie nájdete TU.

--------------------------------------------------------

Milí účtovníci, podnikatelia, ekonómovia - čo tak spojiť vzdelávanie, nové vedomosti a legálne optimalizačné prvky s oddychom vo wellness svete?

Pozývame Vás na pripravovanú 2-dňovú konferenciu na tému: Legálna daňová optimalizácia v roku 2023 spojenú s pobytom v Hotel & Spa Resort KASKADY v dňoch 28. - 29. septembra 2023 (štvrtok-piatok).

Podujatím Vás bude sprevádzať lektor, daňový poradca Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Konferencia bude naozaj nabitá informáciami, o čom svedčí podrobný odborný program (viď nižšie). Lektor sa bude venovať témam ako napríklad: čo je legálna optimalizácia a čo je nelegálne krátenie dane, porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia, daňová optimalizácia v súvislosti s predajom obchodných podielov, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia mdzových nákladov, zdaňovanie podielov na zisku, zníženie ZI, daňová optimalizácia v súvislosti s nehnuteľnosťami, sociálne a rodinné podniky, občianske združenia, a nebudú chýbať tipy a triky legálnej daňovej optimalizácie.

Po tomto náročnom odbornom programe si môžete oddýchnuť v bazéne a vo wellness svete, prípadne uprednostniť networking a tráviť čas s kolegami z fachu.

Školenie bude prebiehať prezenčnou formou. Účasť je možná bez ubytovania alebo s ubytovaním v hoteli (ubytovanie je možné s Vašimi kolegami, s rodinným príslušníkom alebo sám na izbe).

Náš tip

Po odbornom školení môžete voľný čas stráviť v hotelovom wellness & spa, ktoré je jedinečným miestom pre znovuobjavenie pokoja mysle a regeneráciu tela.

Na čo sa môžete tešiť

icon

zaujímavé a podnetné prednášky

icon

podrobne spracované študijné materiály

icon

poloha hotela v srdci Slovenska

icon

rozsiahle wellness centrum

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Referencie

 • "Profesionálne vystupovanie lektora. Vhodné praktické príklady. Veľmi oceňujem komunikáciu s účastníkmi počas prednášky a riešenie položených problémov. "

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku z konferencie v máji 2023

 • "Bola som veľmi spokojná, prvýkrát som mala možnosť byť na kongrese s pánom Ing. Tužinským, som nadšená. Neunavil ma napriek tomu, že téma bola náročná. Prejav vynikajúci, vysvetlené jasne, zrozumiteľne."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku z konferencie v máji 2023

 • "S lektorom pánom Tužinským som veľmi spokojná. Už roky sledujem a navštevujem jeho školenia. Či to je online formou alebo osobne na školení. Ďakujem za pripravenie školenia s pobytom, dobre mi to "padlo". Stihla som aj zrelaxovať pomedzi všetky daňové a účtovné povinnosti. "

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku z konferencie v máji 2023

Obsah a harmonogram školenia

28.09.2023 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:00 Príchod a registrácia účastníkov

timer-icon10:00 - 12:00 I. blok prednášok

timer-icon12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:00 - 14:30 II. blok prednášok

timer-icon14:30 - 14:45 Coffee break (krátka prestávka)

timer-icon14:45 - 16:00 III. blok prednášok s diskusiou

Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne krátenie dane

 • Legálna daňová optimalizácia a daňová kreativita
 • Nelegálne krátenie dane a zneužitie práva s cieľom dosiahnutia neoprávnených daňových výhod (krátenie tržieb a nepriznanie / zatajovanie príjmov, fiktívne náklady, fakturácia do „vlastnej“ s. r. o., umelé konštrukcie...)
 • Zastreté právne úkony (simulované / disimulované právne úkony) v zmluvných vzťahoch a ich dôsledky pri daňových kontrolách
 • Daňová optimalizácia vs. daňová kontrola
 • Daňová prevencia a daňová obrana
 • Úloha konateľa pri daňovej kontrole a správanie konateľa predchádzajúce daňovú kontrolu resp. minimalizujúce daňové doruby (napr. dostatočné preverenie obchodných partnerov a indície smerujúce k jeho nedôveryhodnosti, argumentačné minimum, dôkazy smerujúce k preukaznosti daňového výdavku alebo nárokovateľnosti odpočtu DPH)
 • Trestno-právna rovina konania konateľov a najčastejšie trestné činy, ktorých sa konatelia dopúšťajú najmä v daňovej oblasti

Porovnanie daňovo - odvodového zaťaženia

 • Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO
 • Daňovo-odvodové zaťaženie v s.r.o.
 • Rôzne modelové situácie a praktické príklady porovnania daňovo-odvodového zaťaženia SZČO a s.r.o.
 • Odmena konateľa ako nástroj daňovo - odvodovej optimalizácie s prihliadnutím na zmeny od 01.01.2023
 • Jednorazová / nepravidelná odmena konateľa ako nástroj daňovo - odvodovej optimalizácie

Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia mzdových nákladov

 • Zamestnanecké súťaže
 • Stravné lístky a príspevky na stravovanie vo všeobecnosti ako nástroj na daňovo-odvodovú optimalizáciu nákladov
 • Využitie sociálneho fondu na také plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nepodliehajú daniam a odvodom
 • Nepeňažné benefity zamestnancov oslobodené od dane
 • Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca
 • Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom pre zamestnancov
 • Ďalšie zamestnanecké benefity, ktoré sa zamestnancom nezdaňujú a nepodliehajú odvodom do poisťovní

Daňová optimalizácia v súvislosti s predajom obchodných podielov

 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u FO
 • Princíp "jedného" obchodného podielu pri jeho predaji
 • Určenie základu dane pri predaji obchodného podielu
 • Určenie vstupnej ceny obchodného podielu a minimalizácia daňového zaťaženia cez predaj obchodného podielu
 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u PO
 • Porovnanie daňových dôsledkov pri individuálnom predaji majetku, pri predaji podniku (časti podniku) alebo predaji obchodného podielu v PO vlastnenej inou PO

Zdaňovanie podielov na zisku, rozdelenia zákonného rezervného fondu, zníženia základného imania, výplaty likvidačného zostatku a možnosti legálnej optimalizácie

 • Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku
 • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu
 • Proces zníženia základného imania a zdaňovanie príjmov zo zníženia základného imania
 • Peňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Nepeňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Minimalizácia daňového zaťaženia pri likvidácii spoločnosti a výplate likvidačného zostatku

Ostatné kapitálové fondy, kapitálové fondy z vkladov spoločníkov a ďalšie vybrané problémy

 • Ako „vylepšiť“ (zvýšiť) vlastné imanie spoločnosti s cieľom vyhnúť sa kríze
 • Výhody a nevýhody jednotlivých alternatív zvýšenia vlastného imania spoločnosti so zameraním na zvýšenie základného imania, tvorbu ostatných kapitálových fondov, tvorbu fondov z príspevkov spoločníkov alebo poskytnutie pôžičky)
 • Ostatné kapitálové fondy z účtovného hľadiska a z pohľadu Obchodného zákonníka
 • Tvorba kapitálových fondov z vkladov spoločníkov a na čo si dať pozor
 • Najčastejšie chyby pri tvorbe kapitálových fondov z vkladov spoločníkov
 • Zdaňovanie príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálových fondov
 • Špecifiká ostatných kapitálových fondov tvorených pred 01.01.2018 a dopady na ich zdaňovanie

29.09.2023 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break (krátka prestávka)

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:30 - 15:30 III. blok prednášok s diskusiou

Daňová optimalizácia v súvislosti s nehnuteľnosťami

 • Zaradiť / nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku FO
 • Ako preradiť nehnuteľnosť z obchodného majetku FO do jej osobného vlastníctva bez platenia daní
 • Prenájom nehnuteľnosti a daňová optimalizácia u FO
 • Oslobodenie od dane z príjmov FO pri predaji nehnuteľnosti
 • Aké výdavky si môže uplatniť pri predaji nehnuteľnosti FO, ak príjem z jej predaja nie je oslobodený od dane
 • Problematika DPH v súvislosti s nehnuteľnosťami predávanými FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti PO
 • Developerská činnosť realizovaná PO na pozemku vlastnenom FO
 • Budovanie inžinierskych sietí občianskym združením
 • Predaj nehnuteľnosti so stratou u predávajúceho, ktorým je PO
 • Technické zhodnotenie nehnuteľnosti a s ním spojené problémy

Daňová optimalizácia na úrovni DPH

 • Optimalizácia daňového zaťaženia z pohľadu DPH pri predaji nehnuteľností (uplatnenie oslobodenia od DPH, prenesenie daňovej povinnosti alebo predaj v bežnom režime DPH)
 • Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH ako nástroj daňovej optimalizácie
 • Rozdelenie činností a aktivít do rôznych entít za účelom získania určitých výhod na úrovni DPH v praktických príkladoch
 • Predaj podniku / časti podniku z pohľadu DPH a dane z príjmov (výhody / nevýhody) vs. individuálny predaj majetku
 • Spätný finančný prenájom ako transakcia nepodliehajúca DPH

Vybrané tipy a triky legálnej daňovej optimalizácie

 • Kombinácia foriem zdaňovania
 • Osobitné postavenie autorov / umelcov a definitívne zrušenie povinnosti vykonávať zrážky do umeleckých fondov s účinnosťou od 01.07.2023
 • Prechod SZČO na s.r.o.
 • Utlmenie činnosti („dožitie“) spoločnosti a presun činnosti na inú spoločnosť
 • Ďalšie drobnosti

Špecifické postavenie vypomáhajúcich osôb

 • Vypomáhajúce osoby bez nároku na odmenu – kedy nejde o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie
 • Je možné zabezpečiť stravovanie aj pre vypomáhajúce osoby
 • Materiálne zabezpečenie vypomáhajúcich osôb (dopravný prostriedok, výpočtová technika, mobilný telefón, pracovné oblečenie) z pohľadu dane z príjmov a DPH

Sociálne a rodinné podniky

 • Základné vymedzenie sociálnych a rodinných podnikov
 • Výhody / nevýhody sociálnych a rodinných podnikov
 • Daňové výhody na úrovni sociálnych a rodinných podnikov

Občianske združenie ako nástroj daňovej optimalizácie

 • Zdroje financovania občianskeho združenia (členské príspevky, podiel zaplatenej dane, dary, charitatívna reklama, dotácie, príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z podnikania)
 • Občianske združenie ako vlastník obchodného podielu v s.r.o.
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu dane z príjmov
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu DPH

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok za školenie:

 • 237 € s DPH (197,50 € bez DPH)
 • 225 € s DPH (187,50 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov Združenia účtovníkov Slovenska

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na podujatí,
 • obedy,
 • coffee breaky počas prednášok,
 • tlačené študijné materiály,
 • písacie potreby.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu účastníckeho poplatku. Účasť náhradníka je samozrejme možná. Pri odhlásení sa neskôr, zaplatený poplatok nevraciame, odborné študijné materiály Vám zašleme poštou.

V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v Hotel & Spa Resort Kaskady. Pre účastníkov školenia (a prípadné sprievodné osoby - manžel/partner...) je dohodnutá zľava z cenníkovej ceny ubytovania. Ubytovať sa možno na 1 – 2 noci.

Ubytovanie v Hotel & Spa Resort Kaskady:

 • Účastníci školenia majú 20% zľavu na ubytovanie s polpenziou.
 • Ubytovať sa možno sám na izbe alebo v 2-lôžkových izbách, prípadne apartmánoch.
 • Záujemcovia o ubytovanie majú na výber rôzne typy / veľkosti izieb.
 • Cena pri ubytovaní s polpenziou je: od 122,40 € pri ubytovaní sám na izbe / od 196,80 € pri ubytovaní 2 osôb na izbe (t.j. od 98,40 € / na osobu) / k dispozícií sú rôzne typy apartmánov - podľa dostupnosti.

Ubytovanie zahŕňa:

 • ubytovanie v hoteli na 1-2 noci (podľa zvolenej varianty),
 • raňajky formou bufetu,
 • večera formou bufetu,
 • parkovanie na hotelovom parkovisku,
 • neobmedzený vstup do WELLNESS & SPA: vnútorný bazén s termálnou vodou, atrakčný (sedací) bazén, GOLD SPA 18+ s bylinkovými parami, fínskou saunou, infrasaunou, tepidáriom, ľadopádom, relaxačnou zónou, BLUE SPA s parnou saunou, fínskou saunou, infrasaunou, tepidáriom, ľadopádom, PRIVATE SPA - luxusné súkromné kúpele v marockom štýle s parnou aroma saunou, fínskou saunou, relaxačnou zónou s lehátkami, so službou barmana (za poplatok), fitness.

Prihlášku na konferenciu a následnú rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet izieb je limitovaný.

Ubytovanie si každý účastník rezervuje individuálne.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

AKO SI REZERVOVAŤ UBYTOVANIE so zľavou pre účastníkov školenia:

i
 1. na webe https://www.hotelkaskady.sk - si zvolíte REZERVÁCIE (viď v pravej časti stránky)
 2. vyplňte termín zvoleného ubytovania (1 noc 28.9. - 29.9. alebo 2 noci 27.9. - 29.9.), počet osôb a Promo kód: DO2023
 3. zvolíte si izbu
 4. vyplníte si osobné údaje. V prípade, ak si prajete vystaviť účet na firmu, je potrebné zakliknúť v časti údaje o hosťovi hotela požiadavku na vystavenie faktúry na firmu.
 5. Vaša rezervácia bude záväzne potvrdená po uhradení zálohy vo výške 50% z ceny objednávky na účet hotela.

Rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet izieb je limitovaný.

Prihláška

Máte ku konferencii nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na konferenciu

  Fakturačné údaje