Legislatívne zmeny od 1.1.2024 a vybrané problémy v daniach, účtovníctve a mzdách


date-icon11.12.2023 - 13.12.2023

place-iconGrand hotel Permon****, Pribylina - Podbanské 1486, Vysoké Tatry

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca, Júlia Pšenková - odborníčka na mzdy a odvody

Chcem sa prihlásiť

O podujatí

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU JE UKONČENÁ!

V prípade záujmu sú k dispozícií na zakúpenie tlačené študijné materiály z konferencie.

Cena študijných materiálov je 25 € s DPH + zvolený spôsob dopravy.

V prípade záujmu o študijné materiály nás kontaktujte, prosím, na vzdelavanie@profuturion.sk a napíšte nám do objednávky:

 • fakturačné údaje,
 • telefónne číslo,
 • výber spôsobu dopravy:

- do výdajného miesta Packeta (3,30 € s DPH) - prosíme o info aké výdajné miesto Vám si prosíte zvoliť

- alebo kuriérom (5,40 € s DPH) - prosíme o info aká je Vaša doručovacia adresa, kde Vás kuriér zastihne.

 • výber spôsobu platby:

- bankovým prevodom

- na dobierku (1,20 € s DPH)

Ďakujeme.

--------------------------------------------

Zažite aj vy predvianočnú konferenciu s oddychom vo Vysokých Tatrách. Každoročná 3-dňová konferencia sa uskutoční v obľúbenom Grand hoteli Permon**** v dňoch 11. - 13. decembra 2023.

Odbornou konferenciou Vás bude sprevádzať zohratá dvojica lektorov: daňový poradca Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. a odborníčka na mzdy a odvody Júlia Pšenková. Cieľom konferencie bude objasniť legislatívne zmeny, ktoré budú platné od 1. 1. 2024 a rozanalyzovať "najpálčivejšie" problémy z oblastí daní, účtovníctva a miezd. Podujatie bude prebiehať prezenčnou formou.

Konferencie sa možno zúčastniť na všetkých troch dňoch alebo na vybraných dňoch. Ubytovať sa je možné aj s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa na konferencii nezúčastnia.

Po odbornej časti ponúka Hotel PERMON**** hotelový wellness komplex PERMON'S PARADISE - magické miesto oddychu a zdravia v jednom z najväčších a najobľúbenejších hotelov na Slovensku.

V pondelok, dňa 11. decembra, sa môžete tešiť aj na účtovnícky spoločenský večer s večerou a tanečnou zábavou.

Náš tip

Po odborných prednáškach môžete navštíviť najväčší hotelový wellness komplex na Slovensku, ktorý je skutočným rajom wellnessu.

Na čo sa môžete tešiť

icon

odborné prednášky pod vedením skúsených lektorov s podrobne spracovanými študijnými materiálmi

icon

zimný pobyt v srdci Vysokých Tatier

icon

najväčší hotelový wellness komplex na Slovensku

icon

účtovnícky spoločenský večer 11.12.2023

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody

Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a poradenstvo. Po dobu 20 rokov sa špecializuje na problematiku miezd, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Má bohaté nielen teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti.

Referencie

 • "Lektori počas všetkých dní konferencie skvelo prednášali, vysvetľovali a trpezlivo odpovedali na otázky. Študijné materiály boli jasne a zrozumiteľne vypracované. Z mikulášskeho disko večera si odnášam kopu zážitkov a úsmevných fotografií. ĎAKUJEM!"

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli Permon**** v roku 2022

 • "Výber lektorov vynikajúci, promptné reakcie a odpovede na otázky účastníkov. Vtipné a humorné podanie informácií. Ochota poradiť aj v rámci osobného voľna."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli Permon**** v roku 2022

 • "Znalosti a prejav lektorov bol perfektný. Praktické príklady veľmi pomohli pochopiť riešenú problematiku. Wellness v hoteli PERMON nemá konkurenciu; odchádzam oddýchnutá. Ďakujem za usporiadanie takéhoto podujatia."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli Permon**** v roku 2022

 • "Je vidno, že lektori svoju prácu milujú a sú ochotní svoje vedomosti a osobné skúsenosti odovzdávať ďalej."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas konferencie v hoteli Permon**** v roku 2022

Obsah a harmonogram školenia

11.12.2023 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:00 Príchod a registrácia účastníkov

timer-icon10:00 - 12:00 I. BLOK prednášok

timer-icon12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:00 - 14:30 II. BLOK prednášok

timer-icon14:30 - 14:45 Coffee break

timer-icon14:45 - 16:00 III. BLOK prednášok s diskusiou

Základné veličiny na rok 2024 a ich porovnanie s veličinami platnými v roku 2023

Rekapitulácia zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré nadobudli účinnosť počas roka 2023

 • rozšírenie daňových výdavkov o daň z osobitnej stavby
 • rozšírenie daňových výdavkov (nákladov) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na o výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
 • úprava rozsahu príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v súvislosti s výnosmi z dlhopisov a pokladničných poukážok a na to nadväzujúcej dane vyberanej zrážkou
 • zmena týkajúca sa možnosti považovať daň vyberanú zrážkou za preddavok na daň u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou z výnosov z dlhopisov a postup vyplývajúci z prechodných ustanovení týkajúci sa daňového priznania podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2023
 • pravidlá vyplývajúce z prechodných ustanovení týkajúcich sa daňovníka, ktorému bolo do 31.12.2022 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa osobitného predpisu, a ktorý si môže uplatňovať úľavu na dani podľa rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci aj po 31. decembri 2022
 • zmena týkajúca sa súbehu daňového bonusu na vyživované dieťa a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • zrušenie CFC pravidiel pri zdaňovaní príjmov FO (osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby) a postup vyplývajúci z prechodných ustanovení

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2024, od 01.03.2024 a od 01.04.2024

 • zmeny týkajúce sa zdaňovania príjmov športovcov a športových odborníkov
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov pri nepeňažnom plnení nadobudnutom zamestnancom formou zamestnaneckých akcií / obchodného podielu
 • rozšírenie povinnosti o vedenie evidencie o finančnom majetku u daňovníka uplatňujúceho preukázateľné daňové výdavky
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov pri nepeňažnom plnení nadobudnutom daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP formou akcie / obchodného podielu v súvislosti s jeho výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal,
 • uplatňovanie výdavkov pri prevode (predaji) akcií / obchodných podielov nadobudnutých formou nepeňažného plnenia u zamestnancov a daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným po uplynutí 3 rokov od jej nadobudnutia a obmedzenia vyplývajúce s prechodných ustanovení ZDP
 • nové pravidlá týkajúce sa oslobodenia od dane pri vrátení (redemácii) podielových listov
 • postup zamestnávateľa pri zrazení preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak pri príjmoch oslobodených od dane neboli splnené podmienky na oslobodenie od dane
 • zavedenie nových pravidiel o obmedzení úrokových nákladov, väzba na pravidlá nízkej kapitalizácie a pravidlá vyplývajúce z prechodných ustanovení zákona
 • zmena definície virtuálnej meny
 • zavedenie definície stablecoin-u, predaja virtuálnej meny a staking-u
 • úprava vymedzenia príjmov FO z predaja virtuálnej meny
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov dosiahnutých výmenou virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby
 • zavedenie zvýhodneného zdaňovania príjmov z predaja virtuálnej meny
 • zavedenie pravidla zahrnovania príjmu (výnosu) z virtuálnej meny nadobudnutej stakingom do základu dane
 • úprava základu dane pri príjme dosiahnutom z predaja virtuálnej meny
 • doplnenie ustanovenia upravujúceho vstupnú cenu virtuálnej meny
 • úprava vymedzenia príjmu, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera v § 7 ods. 2 ZDP
 • úprava oslobodenia od dane pri príjmoch FO z prevodu cenných papierov
 • úprava oslobodenia od dane z príjmu (výnosu) z reklám na tzv. „charitatívne účely“
 • zmeny v ZDP v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úprava § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu ZDP (budovy a iné stavby, ktoré sú odpisovaným hmotným majetkom) a postupy vyplývajúce z prechodných ustanovení

Stručná informácia o zákone o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 01.03.2024

Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.03.2024

 • zmeny v Obchodnom zákonníku v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • právna úprava priemernej ceny akcie pri odkúpení akcie na žiadosť akcionára, ak spoločnosť neudelila akcionárovi súhlas na prevod akcií
 • zavedenie finančnej asistencie, v súvislosti s cieľom nadobúdať akcie spoločnosti treťou osobou

Zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania pre podnikateľov od 01.01.2024 a od 01.03.2024

 • úprava pojmov v zákone o účtovníctve v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vymedzenie momentu, do ktorého je povinná viesť účtovníctvo účtovná jednotka zanikajúca premenou alebo rozdeľovaná odštiepením
 • vymedzenie povinnosti otvoriť účtovné knihy nástupníckou účtovnou jednotkou
 • vymedzenie povinnosti uzavretia účtovných kníh pri cezhraničnej zmene právnej formy pri zmene sídla do iného cieľového štátu
 • postup nástupníckej účtovnej jednotky pri premene a cezhraničnej premene, ak nástupnícka účtovná jednotka nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou
 • prípady, v ktorých je účtovná jednotka povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku, ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny právnej formy
 • oceňovanie reálnou hodnotou v prípade premeny zanikajúcej účtovnej jednotky alebo odštiepenia rozdeľovanej účtovnej jednotky
 • prechodné ustanovenia v súvislosti s účtovaním zániku bez likvidácie zlúčením, splynutím alebo rozdelením, ak bol schválený návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí a návrh projektu rozdelenia pred 01.03.2024

Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

UPOZORNENIE: Organizátor konferencie / lektor si vyhradzuje právo presunúť niektoré z tém z prvého dňa konferencie (11.12.2023) na tretí deň konferencie (13.12.2023) v závislosti od časovej náročnosti preberaných tém konferencie a od množstva otázok od účastníkov konferencie.

12.12.2023 - 2. deň - Júlia Pšenková

timer-icon09:00 - 10:45 I. BLOK prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break

timer-icon11:00 - 12:30 II. BLOK prednášok

timer-icon12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:30 - 15:30 III. BLOK prednášok s diskusiou

Zákonník práce

 • minimálna mzda
 • minimálne mzdové nároky
 • mzdové zvýhodnenia
 • rekreácie

Sociálne poistenie

 • maximálny vymeriavací základ
 • maximálny denný vymeriavací základ pre PN - ku
 • praktické skúsenosti so zmenami v registráciach z roku 2023

Zdravotné poistenie

 • minimálny zdravotný odvod
 • zmena zdravotnej poisťovne
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • sadzba dane
 • daňový bonus na deti

Povinný podiel ZŤP

 • povinnosť
 • výpočet
 • náhradné plnenie

Ročné zúčtovanie dane

 • termíny, lehoty
 • povinnosť vykonať
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňové bonusy
 • preplatky, nedoplatky

Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

UPOZORNENIE: Organizátor konferencie / lektor si vyhradzuje právo presunúť niektoré z tém z prvého dňa konferencie (11.12.2023) na tretí deň konferencie (13.12.2023) v závislosti od časovej náročnosti preberaných tém konferencie a od množstva otázok od účastníkov konferencie.

13.12.2023 - 3. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. BLOK prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break

timer-icon11:00 - 12:30 II. BLOK prednášok

timer-icon12:30 - 13:30 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:30 - 15:30 III. BLOK prednášok s diskusiou

Stručná rekapitulácia zmien v zákone o dani z pridanej hodnoty, ktoré nadobudli účinnosť počas roka 2023

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty účinné od 01.01.2024 a od 01.03.2024

 • zavedenie nových pravidiel pre poskytovateľov platobných služieb
 • vymedzenie novej rozhodujúcej skutočnosti, ktorou je prechod hmotného / nehmotného majetku platiteľa, ktorý sa rozdelil odštiepením / cezhraničným odštiepením, ako dôvodu na vznik platiteľa dane a s tým spojené povinnosti
 • rozšírenie § 5 zákona o DPH o nové prípady, v ktorých sa zahraničná osoba stáva platiteľom dane a s tým spojené povinnosti zahraničnej osoby
 • úprava § 10 a § 54b zákona o DPH v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Najdôležitejšie navrhované / schválené zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty účinné od 01.01.2025 (v závislosti od vývoja legislatívneho procesu v najbližších dňoch)

Vybrané problémy z praxe

 • refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH
 • čo je a čo nie je predmetom DPH pri dodaní služieb

Zmeny v zákone o správe daní účinné od 01.01.2024

 • zmena v ukladaní pokút, ktorých výšku je možné určiť v rámci ustanoveného rozpätia
 • zmena vo vyrubovaní úrokov z omeškania
 • vydanie vyrubovacieho rozkazu po doručení záverečnej správy zo spoločnej kontroly podľa osobitného predpisu

Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

UPOZORNENIE: Organizátor konferencie / lektor si vyhradzuje právo presunúť niektoré z tém z prvého dňa konferencie (11.12.2023) na tretí deň konferencie (13.12.2023) v závislosti od časovej náročnosti preberaných tém konferencie a od množstva otázok od účastníkov konferencie.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 3-dňovej konferencie:

Účastnícky poplatokÚčastnícky poplatok pre členov ZÚSK
Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie (11.12. + 12.12. + 13.12.2023)342 € s DPH (285 € bez DPH)321 € s DPH (267,50 € bez DPH)
Účasť na 1. a 2. dni konferencie (11.12. + 12.12.2023)240 € s DPH (200 € bez DPH)226 € s DPH (188 € bez DPH)
Účasť na 2. a 3. dni konferencie (12.12. + 13.12.2023)240 € s DPH (200 € bez DPH)226 € s DPH (188 € bez DPH)
Účasť na 1. a 3. dni konferencie (11.12., 13.12.2023)240 € s DPH (200 € bez DPH)226 € s DPH (188 € bez DPH)

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na podujatí,
 • obedy,
 • coffee breaky počas prednášok,
 • tlačené študijné materiály,
 • písacie potreby.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu účastníckeho poplatku. Účasť náhradníka je samozrejme možná. Pri odhlásení sa neskôr, zaplatený poplatok nevraciame, odborné študijné materiály Vám zašleme poštou.

V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli Permon****. Pre účastníkov konferencie (a prípadné sprievodné osoby - manžel/partner...) je dohodnutá zľava z cenníkovej ceny ubytovania. Ubytovať sa možno na 1 – 3 noci.

Ubytovanie v hoteli PERMON****:

Počet nocíChcem byť ubytovaný/-á sám/-a na izbe2 lôžková izba
Ubytovanie 1 noc s polpenziou (10.12. - 11.12.2023 alebo 12.12. - 13.12.2023)198 € s DPH / osoba138 € s DPH / osoba
Ubytovanie 1 noc s polpenziou (11.12. - 12.12.2023)211 € s DPH / osoba151 € s DPH / osoba
Ubytovanie 2 noci s polpenziou (11.12. - 13.12.2023) - NAJČASTEJŠÍ VARIANT334 € s DPH / osoba214 € s DPH / osoba
Ubytovanie 3 noci s polpenziou (10.12. - 13.12.2023)491,10 € s DPH / osoba311,10 € s DPH / osoba

Ubytovanie zahŕňa:

 • ubytovanie v hoteli na 1-3 noci (podľa zvolenej varianty),
 • raňajky formou bufetu,
 • večera formou bufetu,
 • parkovanie na hotelovom parkovisku,
 • voľný vstup do fitness centra,
 • ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 - 10:00 hod.,
 • voľný vstup do AQUA paradise (vodný raj pre deti i dospelých),
 • miestny poplatok,
 • pri ubytovaní sa minimálne na 2 noci hotel poskytuje voľný vstup do wellness komplexu SAUNA Paradise (komplex s viac ako 30 atrakciami) + 1 klasickú masáž (25 min.) za zvýhodnenú cenu 14 € zameranú na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva.

HOTEL PERMON**** PLNE OBSADENÝ.

Ubytovanie v hoteli PIERIS***:

Počet nocíChcem byť ubytovaný/-á sám/-a na izbe2 lôžková izba
Ubytovanie 1 noc s polpenziou (10.12. - 11.12.2023 alebo 12.12. - 13.12.2023)146 € s DPH / osoba106 € s DPH / osoba
Ubytovanie 1 noc s polpenziou (11.12. - 12.12.2023)166 € s DPH / osoba126 € s DPH / osoba
Ubytovanie 2 noci s polpenziou (11.12. - 13.12.2023) - NAJČASTEJŠÍ VARIANT278,95 € s DPH / osoba198,95 € s DPH / osoba
Ubytovanie 3 noci s polpenziou (10.12. - 13.12.2023)406,30 € s DPH / osoba286,30€ s DPH / osoba

Ubytovanie zahŕňa:

 • ubytovanie v hoteli na 1-3 noci (podľa zvolenej varianty),
 • raňajky formou bufetu podávané v hoteli Pieris,
 • 10.12. a 12.12.2023 večera formou bufetu v hoteli Pieris***,
 • 11.12.2023 večera v hoteli Permon**** v rámci účtovníckeho spoločenského večera spolu s tanečnou zábavou
 • parkovanie na parkovisku hotela Pieris***,
 • miestny poplatok,
 • voľný vstup do AQUA paradise (vodný raj pre deti i dospelých),
 • voľný vstup do Wellness Pieris a Wellness Permon,
 • pri ubytovaní sa minimálne na 2 noci hotel poskytuje voľný vstup do wellness komplexu SAUNA Paradise (komplex s viac ako 30 atrakciami) + 1 klasickú masáž (25 min.) za zvýhodnenú cenu 14 € zameranú na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva.

Prihlášku na konferenciu a následnú rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet izieb je limitovaný.

Ubytovanie si účastník rezervuje individuálne.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Ako si rezervovať ubytovanie:

i

1. vyplníte rezervačný formulár cez link: https://www.podbanskeresort.sk/kongres/kontakt/

2. zadáte názov konferencie: Legislatívne zmeny od 1.1.2024 a vybrané problémy v daniach, účtovníctve a mzdách.

3. do poznámky zadáte: hotel Pieris

4. na základe vyplnenia tohto formulára Vám hotel zašle potvrdenie rezervácie a zálohovú faktúru Vám bude vystavovať cca 30 dní pred termínom pobytu.

Prihláška

Máte ku konferencii nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na konferenciu

  Fakturačné údaje