Zmeny v legislatíve od 1.1.2023 (účtovníctvo, DPH, DzP)

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 30.01.2023
 • video záznam zo školenia,aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 2 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou, osobná účasť

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • občerstvenie,
 • obed,
 • tlačené študijné materiály.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: Hotel COLOR***, Pri Starom mýte 3095/1, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – hotel disponuje vlastným parkoviskom, ktoré je pre účastníkov školenia bezplatné. Vjazd na parkovisko je cez ulicu Pri Starom mýte, parkovisko sa nachádza za budovou hotela. Pri odjazde z hotela je potrebné sa preukázať parkovacím lístkom na recepcii hotela, aby Vám ho odblokovali.
 • MHD – do hotela sa viete pohodlne dostať električkou č. 4 smer Zlaté piesky. Vystúpite na zástavke Jurajov dvor.  Hotel sa nachádza cca 150m od zástavky. Alternatívne viete využiť autobus č. 65 smer Jurajov dvor/Rača-Tbiliská. Vystúpite na zástavke Jurajov dvor a hotel sa nachádza cca 200m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 10 účastníkov.

OBSAH školenia:

1. Základné veličiny na rok 2023 a ich porovnanie s veličinami platnými v roku 2022

2. Zákon o dani z príjmov

 • oslobodenie od dane príjmov z predaja nehnuteľností
 • celoeurópsky dôchodkový produkt, jeho zdaňovanie a uplatňovanie ako nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka
 • príspevky zamestnávateľa zamestnancom na štátom podporované nájomné bývanie z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • výška a podmienky daňového bonusu od 01.01.2023
 • zmeny vo vymedzení závislých osôb,
 • zmeny v definícii kontrolovaných transakcií,
 • zavedenie definície významnej kontrolovanej transakcie,
 • zisťovanie základu dane u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • odpis pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej reštrukturalizácii
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v preventívnom reštrukturalizačnom konaní
 • úprava zisťovania výnosov z dlhopisov
 • pravidlo o obmedzení výnosových úrokov
 • registrácia daňovníka pre daň z príjmov z úradnej moci

3. Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • zavedenie zníženej sadzby DPH vo výške 5 %
 • zmeny v registrácii za platiteľa DPH
 • zmeny týkajúce sa sledovania obratu na účely DPH
 • zásadné zmeny v oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 25a ZDPH) a oprave odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 53b ZDPH)
 • úpravy lehôt pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH
 • úprava povinnosti odviesť DPH pri krádeži tovaru
 • úprava definície malej zásielky tovaru neobchodného charakteru

4. Zákon o účtovníctve

 • zmena povinnosti na možnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS u vybraných obchodných spoločností
 • úprava obsahovej náplne výročnej správy
 • úprava periodicity inventarizácie dlhodobého majetku u vybraných účtovných jednotkách
 • úprava sankcií za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve
 • správa s informáciami o dani z príjmov

5. Ostatné vybrané dôležité zmeny

 • zmeny týkajúce sa nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
 • zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.01.2023
 • implementácia európskej smernice DAC7 do legislatívy Slovenskej republiky – cezhraničná daňová spolupráca a „bonzovanie“ používateľov predávajúcich tovar / služby cez digitálne platformy (Uber, Bolt, Airbnb, Booking, SAShE, HoppyGo…)
 • čipové občianske preukazy – výmenou občianskeho preukazu to nekončí!
 • vybrané zmeny v názoroch FR SR

6. Vybrané problémy z praxe

 • problémy pri zabezpečovaní stravovania a poskytovaní príspevkov na stravovanie zamestnancov pozadu
 • nehnuteľnosti ponúkané cez digitálne platformy (Booking, Airbnb) – prenájom alebo ubytovanie?

 

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje