Zákazková výroba – 2 dňové školenie

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Lektorská dvojica:

Ing. Mária Cvečková, CA

Členka Slovenskej komory audítorov od roku 2003. Má aktívne členstvo v rôznych pracovných komisiách.

Vykonáva audity individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov podľa slovenskej legislatívy, ako aj podľa IAS/IFRS a tiež audity subjektov verejnej správy. Venuje sa publikačnej a prednáškovej činnosti, ako aj odbornému poradenstvo v oblasti účtovníctva.

 

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo.

Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor od roku 2008 a autor odborných článkov a publikácií. Venuje sa i spracovaniu účtovníctva, daňovému poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.

 

Obsah školenia:

Zákazková výroba a jej chápanie podľa § 30 PÚ – podmienky a okolnosti pre účtovanie u zhotoviteľa

Parametre pre účtovanie o zákazkovej výrobe:

 • výnosy zo zákazkovej výroby – spôsoby stanovenia, zmeny počas výstavby, spôsoby fakturácie, účtovanie
 • náklady na zákazkovú výrobu – druhy, rozpočet, zmeny rozpočtu nákladov počas výstavby a ich zachytenie v účtovníctve
 • výsledok zo zákazky, posúdenie zákazkovej výroby na konci účtovného obdobia, resp. pri prechode účtovných období; metódy pre určenie stupňa dokončenia, spoľahlivosť ocenenia ZV k súvahovému dňu

Zákazková výroba so ziskom, so stratou, metóda nulového zisku v príkladoch

Špecifiká súvisiace so zákazkovou výrobou:

 • rezerva na stratu zo zákazkovej výroby (účtovanie, rozpúšťanie)
 • zádržné v stavebnej výrobe, opravné položky (účtovanie, rozpúšťanie)
 • bankové záruky

Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj v zmysle § 30d PÚ:

 • spoločné a odlišné znaky v porovnaní so zákazkovou výrobou
 • vyhodnotenie indikátorov pre správne účtovanie
 • vysvetlenie okolností pre účtovanie zásob vlastnej výroby podľa § 30d
 • príklad

Vybrané problémy

 • stavebné práce ako poskytovanie služieb
 • účtovanie zásob vlastnej výroby vs. tovar
 • rozostavané nehnuteľnosti
 • vyvolané investície
 • zmarené investície
 • reklamácie
 • sankcie a náhrady škôd

Daňový pohľad na problematiku nehnuteľností a stavebných prác

 • služby spojené s nehnuteľnosťou a určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 1 ZDPH
 • deň dodania tovaru / služby v súvislosti s dodaním stavby, časti stavby, tovaru s montážou a inštaláciou, stavebných prác
 • prenájom stavebných mechanizmov a pracovnej sily
 • DPH a nehnuteľnosti (predaj / prenájom) od 01.01.2019
 • rekonštrukcie a zmena účelu nehnuteľností z pohľadu DPH
 • úprava odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach
 • prenos daňovej povinnosti (kedy áno, kedy nie) a subdodávky stavebných prác
 • Názory FR SR
 • vybrané judikáty ESD v súvislosti s nehnuteľnosťami
 • vybrané problémy z pohľadu ZDP (opravy vs. rekonštrukcie…)

Diskusia

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje