Zákazková výroba z účtovného a daňového pohľadu

icon
Videoškolenia
Zľava

Lektor video školenia: Ing. Mária Cvečková, CA a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Trvanie video školenia: cca 10 hodín 30 minút

Dátum natáčania: 28.10.-29.10.2019

V cene video školenia sú aj študijné materiály.

Prístup k video školeniu získate okamžite v prípade uskutočnenia platby prostredníctvom platobnej brány 24-pay a v prípade priamej platby po pripísaní peňažných prostriedkov na náš bankový účet.

cena bez DPH 67,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

Obsah video školenia „Zákazková výroba z účtovného a daňového pohľadu“:

Zákazková výroba a jej chápanie podľa § 30 PÚ – podmienky a okolnosti pre účtovanie u zhotoviteľa

Parametre pre účtovanie o zákazkovej výrobe:

 • výnosy zo zákazkovej výroby – spôsoby stanovenia, zmeny počas výstavby, spôsoby fakturácie, účtovanie
 • náklady na zákazkovú výrobu – druhy, rozpočet, zmeny rozpočtu nákladov počas výstavby a ich zachytenie v účtovníctve
 • výsledok zo zákazky, posúdenie zákazkovej výroby na konci účtovného obdobia, resp. pri prechode účtovných období; metódy pre určenie stupňa dokončenia, spoľahlivosť ocenenia ZV k súvahovému dňu

Zákazková výroba so ziskom, so stratou, metóda nulového zisku v príkladoch

Špecifiká súvisiace so zákazkovou výrobou:

 • rezerva na stratu zo zákazkovej výroby (účtovanie, rozpúšťanie)
 • zádržné v stavebnej výrobe, opravné položky (účtovanie, rozpúšťanie)
 • bankové záruky

Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj v zmysle § 30d PÚ:

 • spoločné a odlišné znaky v porovnaní so zákazkovou výrobou
 • vyhodnotenie indikátorov pre správne účtovanie
 • vysvetlenie okolností pre účtovanie zásob vlastnej výroby podľa § 30d
 • príklad

Vybrané problémy

 • stavebné práce ako poskytovanie služieb
 • účtovanie zásob vlastnej výroby vs. tovar
 • rozostavané nehnuteľnosti
 • vyvolané investície
 • zmarené investície
 • reklamácie
 • sankcie a náhrady škôd

Daňový pohľad na problematiku nehnuteľností a stavebných prác

 • služby spojené s nehnuteľnosťou a určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 1 ZDPH
 • deň dodania tovaru / služby v súvislosti s dodaním stavby, časti stavby, tovaru s montážou a inštaláciou, stavebných prác
 • prenájom stavebných mechanizmov a pracovnej sily
 • DPH a nehnuteľnosti (predaj / prenájom) od 01.01.2019
 • rekonštrukcie a zmena účelu nehnuteľností z pohľadu DPH
 • úprava odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach
 • prenos daňovej povinnosti (kedy áno, kedy nie) a subdodávky stavebných prác
 • Názory FR SR a vybrané judikáty
 • vybrané problémy z pohľadu ZDP (opravy vs. rekonštrukcie…)

 

Možno by sa Vám páčilo…