Výkazy DPH, SV, KV – obsahová náplň, najčastejšie chyby a ich oprava

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA:

Daňové priznanie k DPH

 • Obsahová náplň jednotlivých riadkov v daňovom priznaní.
 • Uplatňovanie nadmerného odpočtu v rámci jednotlivých zdaňovacích období.
 • Najčastejšie chyby v daňovom priznaní k DPH – chýbajúce / vynechané údaje, objektívne / subjektívne opravy dokladov a väzba na daňové priznanie k DPH.
 • Opravy chýb v daňovom priznaní.
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie k DPH.
 • Povinnosť podať daňové priznanie k DPH osobami, ktoré nie sú platiteľmi DPH.
 • Zahraničné osoby registrované podľa § 5 ZDPH a povinnosť podať daňové priznanie k DPH.
 • Daňové priznanie k DPH pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH.
 • Praktické príklady.

Kontrolný výkaz

 • Kto je povinný a kto nie je povinný podať kontrolný výkaz k DPH.
 • Obsahová náplň jednotlivých častí kontrolného výkazu DPH a čo sa v kontrolnom výkaze neuvádza.
 • Špecifiká vykazovania pri osobitných režimoch DPH (použitý tovar, cestovné kancelárie, platitelia s osobitnou úpravou uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri zostavovaní kontrolného výkazu – opravné faktúry, „kombinované“ faktúry obsahujúce zároveň dodanie tovaru / služby a opravu základu dane, uvádzanie správnych dátumov v kontrolnom výkaze, vykazovanie údajov v nesprávnych častiach kontrolného výkazu.
 • Opravy chýb v kontrolnom výkaze (duplicitné faktúry, faktúry vystavené s nesprávnym dátumom dodania, zmena režimu DPH a zmena sadzby DPH).
 • Opravný a dodatočný kontrolný výkaz DPH.
 • Praktické príklady.

Súhrnný výkaz

 • Kto je povinný a kto nie je povinný podať súhrnný výkaz k DPH.
 • Za aké obdobie sa podáva súhrnný výkaz.
 • Zmena obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz.
 • Obsahová náplň súhrnného výkazu.
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod, call-off stock).
 • Opravy chýb v súhrnnom výkaze (nesprávne uvedené IČ DPH, chýbajúce dodávky tovarov / služieb, údaje vykázané v nesprávnom zdaňovacom období alebo údaje, ktoré nemali byť vykázané v súhrnnom výkaze vôbec).
 • Praktické príklady.

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje