Vybrané problémy a najčastejšie chyby DPH v praxi v roku 2022

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Obrat na účely DPH

 • Na čo sa najčastejšie zabúda pri sledovaní obratu, čo do obratu na účely DPH patrí a čo nepatrí
 • Sledovanie obratu
 • Prekročenie obratu a zákonná registrácia pre DPH
 • Oneskorená registrácia pre DPH, dofakturovanie DPH odberateľom, ktorí sú platitelia DPH a postup pri podaní DP k DPH za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH

Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby

Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách

Nesprávne vyhotovená faktúra

 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu dodávateľom a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu odberateľom a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie)

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH

Vybrané problémy

 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH
 • Správne určenie základu dane
 • Správne určenie režimu DPH

Čo sa na nás chystá od 01.01.2023 v súvislosti s navrhovanou zmenou zákona o DPH

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje