Najčastejšie chyby v DPH a vybrané problémy z praxe

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Video školenie je komplexným školením, v ktorom lektor priblíži najčastejšie problémy DPH, s ktorými sa v praxi stretávame. Zameriame sa na problematiku obratu (načo sa najčastejšie zabúda pri jeho sledovaní, čo do obratu na účely DPH patrí a čo nie). Povieme si, prečo je dôležité vedieť správne určiť miesto dodania tovaru, aké sú najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH, kedy je faktúra nesprávne vyhotovená a aké to môže mať následky pre dodávateľa aj odberateľa. Lektor sa venuje zostavovaniu výkazov a ako je možné vzniknuté chyby opraviť. V neposlednom rade priblíži zmeny, ktoré sa chystajú v pripravovanej novele zákona o DPH od 1. januára 2023. Kompletný program školenia nájdete nižšie.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 7 hod. 6 min.
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 27.10.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH60,00 

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Obrat na účely DPH

 • Na čo sa najčastejšie zabúda pri sledovaní obratu, čo do obratu na účely DPH patrí a čo nepatrí
 • Sledovanie obratu
 • Prekročenie obratu a zákonná registrácia pre DPH
 • Oneskorená registrácia pre DPH, dofakturovanie DPH odberateľom, ktorí sú platitelia DPH a postup pri podaní DP k DPH za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH

Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby

Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách

Nesprávne vyhotovená faktúra

 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu dodávateľom a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu odberateľom a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie)

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH

Vybrané problémy

 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH
 • Správne určenie základu dane
 • Správne určenie režimu DPH

Čo sa na nás chystá od 01.01.2023 v súvislosti s navrhovanou zmenou zákona o DPH

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch – 1. časť

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Daňová optimalizácia – 1. časť

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Jednoosobové a malé s.r.o. – vybrané problémy z praxe

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH57,50