Vlastné imanie z právneho, účtovného a daňového hľadiska

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 07.11.2023,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

1) Základné imanie (účty 411 a 419)

 • Stručný prehľad pravidiel týkajúcich sa základného imania podľa jednotlivých právnych foriem
 • Peňažný vklad z právneho, účtovného a daňového hľadiska
 • Nepeňažný vklad z právneho, účtovného a daňového hľadiska
 • Zvýšenie základného imania z právneho, účtovného a daňového hľadiska
 • Zníženie základného imania z právneho, účtovného a daňového hľadiska

2) Ostatné kapitálové fondy (účet 413)

 • Ostatné kapitálové fondy vytvorené do 31.12.2017 – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie prerozdelenie ostatných kapitálových fondov vytvorených do 31.12.2017
 • Tvorba ostatných kapitálových fondov z vkladov spoločníkov od 01.01.2018 – právne a účtovné aspekty
 • Prerozdelenie ostatných kapitálových fondov z vkladov spoločníkov od 01.01.2018 – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie prerozdelenie ostatných kapitálových fondov tvorených od 01.01.2018
 • Ostatné účtovné prípady účtované na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy z účtovného a daňového hľadiska

3) Ostatné fondy (423 a 427)

 • Štatutárne fondy – právne a účtovné aspekty
 • Ostatné fondy – právne a účtovné aspekty

4) Zisky a straty (účty 428, 429 a 431)

 • Nerozdelený zisk minulých rokov – právne a účtovné aspekty
 • Neuhradená strata minulých rokov – právne a účtovné aspekty
 • Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – účtovné aspekty
 • Rozdelenie zisku po zdanení – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie podielov na zisku / dividend

5) Zákonný rezervný fond (účty 417 a 421) a nedeliteľný fond (účty 418 a 422)

 • Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov – právne a účtovné aspekty
 • Zákonný rezervný fond – právne a účtovné aspekty
 • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu
 • Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov – právne a účtovné aspekty
 • Nedeliteľný fond – právne a účtovné aspekty

6) Stručná sumarizácia oceňovacích rozdielov (účty 414, 415 a 416)

 • Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
 • Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
 • Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

7) Sledovanie vlastného imania a možné riziká z „nezdravých“ čísiel

 • Spoločnosť v kríze
 • Záporné vlastné imanie
 • Aké sú hrozby súvisiace so záporným / nízkym vlastným imaním spoločnosti
 • Aké kroky prijať s cieľom zlepšiť výšku vlastného imania a pomer vlastného imania k záväzkom

8) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje