Ukončenie podnikania FO z pohľadu DzP, DPH a DzMV


date-icon29.04.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

V prípade, ak fyzická osoba preruší / ukončí podnikanie - či už dobrovoľne alebo z dôvodu úmrtia, je potrebné postupovať v súlade s viacerými zákonmi. Lektor na školení upresní postup ukončenia podnikania z viacerých hľadísk. Do úvahy treba brať nielen Zákon o dani z príjmov, ale aj Zákon o dani z pridanej hodnoty a pohľad dane z motorových vozidiel. V závere školenia sa zameria na problematiku minimalizácie odvodu DPH pri ukončení podnikania + možnosť prechodu na s.r.o. a porovnanie daňovo-odvodovej výhodnosti so SZČO.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

29.04.2024 ONLINE (09:00 - 15:00 hod.) Vypredané
29.04.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:00 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Krátka prestávka

timer-icon14:00 - 15:00 III. blok prednášky s diskusiou

1) Ukončenie podnikania FO z pohľadu DzP

 • Prerušenie alebo pozastavenie podnikania a jeho obnovenie do lehoty na podanie daňového priznania
 • Prerušenie alebo pozastavenie podnikania a jeho neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania a s tým súvisiace povinnosti týkajúce sa dane z príjmov
 • Ukončenie podnikania a s tým súvisiace povinnosti týkajúce sa dane z príjmov
 • Úmrtie daňovníka - FO a s tým súvisiace povinnosti týkajúce sa dane z príjmov

2) Ukončenie podnikania FO - platiteľa DPH z pohľadu DPH

 • Prerušenie podnikania a vplyv na DPH - zrušiť / nezrušiť registráciu na DPH
 • Ukončenie podnikania a vplyv na DPH - vysporiadanie sa s povinnosťami týkajúcimi sa posledného zdaňovacieho obdobia k DPH
 • Úmrtie FO a vplyv na DPH v prípade, ak sa po úmrtí nepokračuje v podnikaní
 • Úmrtie FO a vplyv na DPH v prípade, ak sa po úmrtí pokračuje v podnikaní do skončenia konania o dedičstve
 • Úmrtie FO a vplyv na DPH v prípade, ak sa po úmrtí pokračuje v podnikaní aj po skončení konania o dedičstve

3) Ukončenie podnikania FO z pohľadu DzMV

 • Prerušenie podnikania a vplyv na DzMV - určenie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie daňového priznania k DzMV
 • Ukončenie podnikania a vplyv na DzMV - určenie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie daňového priznania k DzMV
 • Úmrtie FO a vplyv na DzMV - určenie zdaňovacieho obdobia, lehoty na podanie daňového priznania k DzMV a osoby povinnej podať daňové priznanie k DzMV

4) Vybrané problémy z praxe

 • Ako legálne neodviesť DPH pri ukončení podnikania
 • Ako legálne minimalizovať odvod DPH pri ukončení podnikania
 • Prechod SZČO na s.r.o. - možnosti a porovnania daňovo odvodovej výhodnosti

5) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
72 € s DPH (60 € bez DPH)90 € s DPH (75 € bez DPH)
69 € s DPH (57,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK87 € s DPH (72,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 29.04.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje