Ukončenie podnikania FO z pohľadu DzP, DPH a DzMV

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

V prípade, ak fyzická osoba preruší / ukončí podnikanie – či už dobrovoľne alebo z dôvodu úmrtia, je potrebné postupovať v súlade s viacerými zákonmi. Lektor v rámci školenia upresní postup ukončenia podnikania z viacerých hľadísk. Do úvahy treba brať nielen Zákon o dani z príjmov, ale aj Zákon o dani z pridanej hodnoty a pohľad dane z motorových vozidiel.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia:  4 hod. 14 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 29.04.2024.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Ukončenie podnikania FO – platiteľa DPH z pohľadu DzP

 • Prerušenie alebo pozastavenie podnikania a jeho obnovenie do lehoty na podanie daňového priznania
 • Prerušenie alebo pozastavenie podnikania a jeho neobnovenie do lehoty na podanie daňového priznania a s tým súvisiace povinnosti týkajúce sa dane z príjmov
 • Ukončenie podnikania a s tým súvisiace povinnosti týkajúce sa dane z príjmov
 • Úmrtie daňovníka – FO a s tým súvisiace povinnosti týkajúce sa dane z príjmov

2) Ukončenie podnikania FO – platiteľa DPH z pohľadu DPH

 • Prerušenie podnikania a vplyv na DPH – zrušiť / nezrušiť registráciu na DPH
 • Ukončenie podnikania a vplyv na DPH – vysporiadanie sa s povinnosťami týkajúcimi sa posledného zdaňovacieho obdobia k DPH
 • Úmrtie FO a vplyv na DPH v prípade, ak sa po úmrtí nepokračuje v podnikaní
 • Úmrtie FO a vplyv na DPH v prípade, ak sa po úmrtí pokračuje v podnikaní do skončenia konania o dedičstve
 • Úmrtie FO a vplyv na DPH v prípade, ak sa po úmrtí pokračuje v podnikaní aj po skončení konania o dedičstve

3) Ukončenie podnikania FO z pohľadu DzMV

 • Prerušenie podnikania a vplyv na DzMV – určenie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie daňového priznania k DzMV
 • Ukončenie podnikania a vplyv na DzMV – určenie zdaňovacieho obdobia a lehoty na podanie daňového priznania k DzMV
 • Úmrtie FO a vplyv na DzMV – určenie zdaňovacieho obdobia, lehoty na podanie daňového priznania k DzMV a osoby povinnej podať daňové priznanie k DzMV

4) Vybrané problémy z praxe

 • Ako legálne neodviesť DPH pri ukončení podnikania
 • Ako legálne minimalizovať odvod DPH pri ukončení podnikania
 • Prechod SZČO na s.r.o. – možnosti a porovnania daňovo odvodovej výhodnosti

5) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…