Špecifiká účtovania vo výrobnom podniku a účtovanie zákazkovej výroby

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 06.09.2023,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektorku priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

1) Zásoby v podvojnom účtovníctve

 • definícia, klasifikácia
 • oceňovanie nakupovaných zásob
 • oceňovanie vyskladňovaných zásob
 • spôsoby obstarania zásob
 • väzby spôsobu obstarania a oceňovania zásob
 • použitie reálnej hodnoty
 • zníženie hodnoty zásob
 • analytická evidencia zásob
 • inventarizácia zásob a inventarizačné rozdiely

2) Účtová skupina 11 – Materiál

 • materiál na ceste, materiál na sklade
 • drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou do 1700 eur, resp. nad 1700 eur

3) Výrobný proces a jeho priebeh

 • vstupy
 • vznik nákladov
 • členenie nákladov (druhové a účelové)
 • priame a nepriame náklady
 • sledovanie nákladov v rámci manažérskeho účtovníctva
 • kalkulácia nákladov
 • použitie a význam kalkulácií
 • metódy kalkulácie

4) Účtovanie o zásobách

 • Účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby
  • nedokončená výroba – stav a pohyb, účtovanie spôsobom A / B – vysvetlenie, ilustratívne príklady, problémy z praxe
  • vlastné výrobky, osobitne vysvetlenie účtovania vlastných výrobkov pri nehnuteľnostiach určených na predaj podľa § 30d odsek 6 vrátane ocenenia vlastných výrobkov (nehnuteľností) určených na predaj
 • Účtová skupina 13 – Tovar
  • obstaranie tovaru, tovar na sklade a predajni
  • nehnuteľnosti určené na predaj verzus nehnuteľnosti určené na používanie účtovnou jednotkou (nehnuteľnosti odpisované), účtovanie v procese výstavby a účtovanie predaja výrobkov

5) Opravné položky k zásobám

 • indikátory ich tvorby
 • spôsob účtovania
 • prípadne zrušenia / zúčtovania
 • opodstatnenosť opravných položiek vo vzťahu k vernému obrazu účtovníctva a ocenenia majetku (aktív)

6) Ilustratívne príklady na:

 • účtovanie zásob vlastnej výroby
 • účtovanie nehnuteľnosti na predaj

7)  Zákazková výroba podľa § 30 PÚP ako forma výrobného procesu

 • podstata, chápanie, aplikácia u zhotoviteľa
 • rozpočtované náklady a zmluvné výnosy v zákazkovej výrobe
 • metódy určenia stupňa rozpracovanosti
 • zisková zákazka, stratová zákazka, rezerva zo stratovej zákazky
 • aplikácia metód na príkladoch

8) Účtovanie zákazkovej výroby

9) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje