Rady, tipy a najčastejšie chyby naprieč účtovou osnovou


date-icon07.05.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

Školenie bude zamerané na praktické skúsenosti lektora, s ktorými sa stretáva vo svojej praxi a ktoré sú často predmetom otázok v rámci účtovného / daňového poradenstva. Lektor sa stručne a výstižne vyjadrí k vybraným problémom tak z účtovného, ako aj z daňového (daň z príjmov, DPH) hľadiska.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

07.05.2024 ONLINE (09:00 - 16:00 hod.) Vypredané
07.05.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 16:00 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Krátka prestávka

timer-icon14:00 - 16:00 III. blok prednášky s diskusiou

1) Dlhodobý nehmotný majetok

 • Príklady dlhodobého nehmotného majetku
 • Uvedenie dlhodobého nehmotného majetku do užívania
 • Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku
 • Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku
 • Dlhodobý nehmotný majetok z pohľadu DPH
 • Problematika zrážkovej dane z príjmu v súvislosti s licenčnými poplatkami

2) Dlhodobý hmotný majetok

 • Príklady dlhodobého hmotného majetku
 • Uvedenie dlhodobého hmotného majetku do užívania
 • Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
 • Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku
 • Finančný prenájom ako jedna z možností obstarania dlhodobého hmotného majetku
 • Špecifiká pri účtovaní pozemkov
 • Dlhodobý hmotný majetok z pohľadu DPH

3) Investície do cenných papierov, podielov a podielových fondov

 • Účtovanie investícií (061, 062, 063, 069)
 • Krátkodobé investície (vybrané účty účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok)
 • Prvotné a „následné“ ocenenie investícií
 • Špecifiká súvisiace s podielovými fondami

4) Účtovanie pôžičiek a najčastejšie chyby pri ich účtovaní

 • Krátkodobé prijaté pôžičky
 • Krátkodobé poskytnuté pôžičky
 • Dlhodobé prijaté pôžičky
 • Dlhodobé poskytnuté pôžičky
 • Pôžičky z pohľadu dane z príjmov
 • Pôžičky z pohľadu DPH

5) Poskytnuté / Prijaté preddavky

 • Účtovanie preddavkov v závislosti od účelu ich poskytnutia / prijatia
 • Preddavky v cudzej mene
 • Odpis „nedobytných“ poskytnutých preddavkov
 • Preddavky z pohľadu DPH

6) Účtovanie DPH

 • Účtovanie DPH ako súčasti obstarávacej ceny majetku
 • Účtovanie DPH do nákladov
 • Účtovanie DPH pri samozdanení
 • Účtovanie povinnosti odvodu DPH / nároku na odpočet DPH v rámci AE
 • Účtovanie dorubu DPH pri daňovej kontrole

7) Vybrané problémy

 • Účet 261 – Peniaze na ceste v praxi
 • Účtovanie platieb prostredníctvom debetných platobných kariet
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní nákladov a výnosov (511 vs. 518, 512 vs. 518, 548, 601 vs. 602, 602 vs. 604)
 • Účtovanie pri rozdelení zisku / úhrade straty z pohľadu spoločnosti i spoločníka, ktorý je PO
 • Stručne k účtovaniu zákazkovej výroby / zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj / nehnuteľnosti určenej na predaj / nehnuteľnosti ako zásob vlastnej výroby

8) Zmena účtovných zásad a účtovných metód

9) Oprava chýb v účtovníctve

10) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
72 € s DPH (60 € bez DPH)90 € s DPH (75 € bez DPH)
69 € s DPH (57,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK87 € s DPH (72,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 07.05.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • videozáznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + videozáznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje