Príjmy dosahované cez Airbnb a booking z pohľadu daňového poradcu (právne a daňové aspekty)

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Implementácia Európskej smernice DAC7 do slovenskej legislatívy – „bonzovanie“ príjmov dosahovaných cez digitálne platformy so zameraním na Airbnb a Booking

Prenájom nehnuteľnosti alebo ubytovanie? Analýza rozdielov medzi prenájmom nehnuteľnosti a ubytovaním z právneho hľadiska, z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH (aj s odvolávkou na rozsudok ESD)

Daň z ubytovania z pohľadu zákona o miestnych daniach

Fakturácia cez platformy Airbnb a Booking

Vybrané problémy z praxe

 • je nutná živnosť v prípade dosahovania príjmov z nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking,
 • výhody / nevýhody živnosti,
 • ide o ekonomickú činnosť a zdaniteľnú osobu v prípade osôb ponúkajúcich nehnuteľnosti cez digitálne platformy Airbnb a Booking z pohľadu DPH a čo z toho vyplýva (povinnosť registrácie pre DPH, samozdaňovanie služieb v podobne provízií fakturovaných od prevádzkovateľov digitalnych platforiem Airbnb a Booking)
 • príjmy dosahované z nehnuteľností ponúkaných prostredníctvom Airbnb a Booking a sledovanie obratu na účely DPH
 • kombinácia živnosti (neplatiteľ DPH) a nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking
 • kombinácia živnosti (platiteľ DPH) a nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking
 • nehnuteľnosti vo vlastníctve s.r.o. ponúkané cez digitálne platformy Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH.

 

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje