Prenos daňovej povinnosti v praxi

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia
OBSAH školenia:

1) Právny rámec inštitútu prenosu daňovej povinnosti v zákone o DPH

2) Prenos daňovej povinnosti zahraničnou osobou
 • Prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou pri dodaní tovaru v praktických príkladoch
 • Prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou pri dodaní služieb v praktických príkladoch
 • Povinnosti príjemcu plnenia, na ktorého sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti a  vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH v praktických príkladoch
3) Prenos daňovej povinnosti medzi tuzemskými osobami
 • Dodanie kovového odpadu a kovového šrotu
 • Prevod emisných kvót skleníkových plynov
 • Dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8 ZDPH
 • Dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky
 • Dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu
 • Dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka
 • Dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách
 • Dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa
 • Dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej čast, ktoré patria do sekcie F CPA klasifikácie a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F CPA klasifikácie
 • Vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH a praktické príklady
4) Prenos daňovej povinnosti tuzemskou osobou na zahraničnú osobu
 • Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní služieb do iného členského štátu
 • Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní služieb do tretej krajiny
 • Povinnosť registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a ZDPH
 • Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu tovaru pri dodaní tovaru do iného členského štátu
 • Prenesenie daňovej povinnosti na zahraničnú osobu pri dodaní tovaru s montážou a inštaláciou v zahraničí
 • Prenesenie daňovej povinnosti na zahraničnú osobu pri montážnych prácach vykonávaných v zahraničí
 • Vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH a praktické príklady
5) Vybrané problémy z praxe
 • „Samoprenesenie“ daňovej povinnosti pri premiestnení tovaru do iného členského štátu a z toho vyplývajúce povinnosti
 • Režim call-off stock pri dodaní tovaru do iného členského štátu
 • Vykazovanie transakcií vo výkazoch DPH a praktické príklady
6) Diskusia

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje