Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH – ZMENY od 01.07.2021

Registrácia na školenie

OBSAH ŠKOLENIA:

 • Porovnanie zásielkového predaja tovaru a predaja tovaru na diaľku.
 • Predaj tovaru na diaľku na území EÚ vs. predaj tovaru na diaľku dovezeného z tretích krajín.
 • Dosiahnutie obratu pri predaji tovaru na diaľku v rámci EÚ a s tým spojené povinnosti zdaniteľnej osoby.
 • Miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku.
 • Osobitné pravidlá týkajúce sa dodania tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie a predaj tovaru na diaľku (tzv. digitálne platformy).
 • Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru v hodnote do 22 € vrátane.
 • Aplikácia problematiky na praktických príkladoch.

 

Pri objednávke školenia v dňoch 05.05. a 06.05. Vás poprosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade účastníckeho poplatku na skolenia@profuturion.sk (aby sme Vám online pripojenie na 06.05.2021 stihli zabezpečiť; školenie začne o 09:00 hod.). Ďakujeme.

  Prihláška na školenie

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.