Právne minimum pre účtovníkov

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Ako a aké zmluvy a dohody uzatvárať

 • medzi účtovníkom a zamestnávateľom,
 • medzi zamestnancom a zamestnávateľom a pod.,
 • kedy uzatvoriť zmluvu podľa Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka,
 • inominátna zmluva,
 • príkazná / mandátna zmluva vs. závislá práca,
 • zmluva o výkone funkcie (prečo a kedy ju uzatvoriť; rozdiel z mandátnou zmluvou o výkone funkcie konateľa v s.r.o.).

Vymáhanie škody a trestnoprávne súvislosti spôsobené nesprávnym výkonom účtovníctva.

Špecifiká jednoosobovej s.r.o.

 • pracovný pomer v jednoosobovej s.r.o.,
 • výhody / nevýhody jednoosobovej s.r.o.

Najčastejšie chyby v pracovno – právnych vzťahoch

 • neplatná výpoveď,
 • porušenie pracovnej disciplíny,
 • hmotná zodpovednosť zamestnancov a škody spôsobené zamestnancami zamestnávateľovi,
 • dovolenka,
 • konkurenčná doložka,
 • vybrané zrážky zo mzdy.

Základné dokumenty a najčastejšie chyby v praxi

 • splnomocnenie (konateľom alebo spoločnosťou zastúpenou konateľom; generálna plná moc vs. jednorazové plnomocenstvo),
 • preberací protokol (napr. o odovzdaní účtovnej dokumentácie),
 • overovanie totožnosti nového klienta (konateľa) vs. GDPR.

Vybrané transakcie a ich základné znaky

 • kúpna zmluva vs. zmluva o predaji podniku,
 • zmluva o dobrovoľníckej činnosti – kedy áno / nie,
 • zmluva o použití súkromného automobilu na služobnú cestu,
 • zmluva o pridelení služobného automobilu na súkromné účely / potreby zamestnanca,
 • zmluva o výpožičke,
 • zmluva o pôžičke.

GDPR minimum pre účtovníctvo a personalistiku.


O lektorovi:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát

Riadiaci advokát v advokátskej kancelárií LUKAJKA & PARTNERS so zameraním na súdne spory, správne konania so štátnymi orgánmi, korporátne právo, pracovné právo, ochrana osobných údajov, BOZP, eCommerce, majetkové právo, trestné právo.

V minulosti pôsobil na Inšpektoráte práce, momentálne sa venuje advokátskej a lektorskej činnosti.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje