Opravné faktúry (dobropisy/ťarchopisy) účtovne a daňovo

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA: 

 • vymedzenie opravnej faktúry z pohľadu zákona o DPH,
 • opravné faktúry vystavené z dôvodu opravy základu dane (§ 25 ZDPH),
 • opravné faktúry vystavené z dôvodu subjektívnej chyby (oprava chýb v pôvodnej faktúre, oprava sadzby DPH, storno faktúry z dôvodu duplicity, zmena režimu DPH, doplnenie chýbajúcich údajov alebo zmena nesprávnych údajov na pôvodnej faktúre),
 • opravné faktúry týkajúce sa dodávok z iných členských štátov,
 • osobitosti opravných faktúr z dôvodu uplatnenia zľavy, skonta, rabatu,
 • finančné dobropisy bez vplyvu na DPH (§ 25 ods. 6 zákona o DPH),
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v daňovom priznaní,
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v kontrolnom výkaze,
 • opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v súhrnnom výkaze,
 • opravné faktúry, ktoré nemenia hodnotu pôvodnej faktúry a ich vykazovanie vo výkazoch k DPH,
 • účtovanie opravných faktúr v súvislosti so zásobami, dlhodobým majetkom, nákladmi / výnosmi,
 • správne zohľadnenie opravných faktúr v účtovníctve (bežné účtovné obdobie, závierkové účtovné prípady, upravujúce účtovné závierkové prípady),
 • praktické príklady.

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje