Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Vymedzenie nevymožiteľných pohľadávok z pohľadu zákona o DPH účinného do 31.12.2022

Vymedzenie nevymožiteľných pohľadávok z pohľadu zákona o DPH účinného od 01.01.2023

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane veriteľa – vymedzenie prípadov, na ktoré sa aplikuje legislatíva platná do 31.12.2022 (§ 25a zákona o DPH)

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane veriteľa – zmeny účinné od 01.01.2023 (§ 25a zákona o DPH)

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane dlžníka – vymedzenie prípadov, na ktoré sa aplikuje legislatíva platná do 31.12.2022 (§ 53b zákona o DPH)

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane dlžníka – zmeny – účinné od 01.01.2023 (§ 53b zákona o DPH)

Účtovanie opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Presahy opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach (opravné položky k pohľadávkam, záväzky po lehote splatnosti)

Praktické príklady

Odpovede na otázky účastníkov

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje