Oprava ZD pri nevymožiteľných pohľadávkach

Registrácia na školenie

OBSAH školenia:

Vymedzenie nevymožiteľných pohľadávok z pohľadu zákona o DPH

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane veriteľa (§ 25a zákona o DPH)

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane dlžníka (§ 53b zákona o DPH)

Účtovanie opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Presahy opravy základu dane o opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach (opravné položky k pohľadávkam, záväzky po lehote splatnosti)

Praktické príklady

Diskusia formou otázok a odpovedí počas on-line školenia

Prihláška na školenie

Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

Fakturačné údaje

Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.