Oprava ZD pri nevymožiteľných pohľadávkach

Video školenie na tému Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

  • dĺžka video školenia 3 hodiny 30 min.
  • obdržíte na stiahnutie študijné materiály
  • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
  • tému viete sledovať postupne po častiach
  • termín natáčania: 29.01.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH30,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA:

Vymedzenie nevymožiteľných pohľadávok z pohľadu zákona o DPH
Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane veriteľa (§ 25a zákona o DPH)
Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach na strane dlžníka (§ 53b zákona o DPH)
Účtovanie opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach
Presahy opravy základu dane o opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach (opravné položky k pohľadávkam, záväzky po lehote splatnosti)
Praktické príklady

Možno by sa Vám páčilo…