Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Sledovanie obratu po zmenách účinných od 01.01.2023

Dôsledky oneskorenej registrácie pre DPH

Lehoty v prípade oneskorenej registrácie pre DPH (vymedzenie zdaňovacieho obdobia, lehota na podanie daňového priznania v prípade oneskorenej registrácie)

Špecifiká v prípade oneskorenej registrácie pre DPH zahraničnej osoby s účinnosťou od 01.01.2023

Povinnosť odviesť DPH z plnení uskutočnených počas zdaňovacieho obdobia, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH a možné alternatívy

Nárok na odpočítanie DPH z prijatých plnení použitých na uskutočnenie plnení v zdaňovacom období, v ktorom zdaniteľná osoba mala byť platiteľom DPH, určenom z dôvodu oneskorenej registrácie

Odpočítanie DPH v zdaňovacom období určenom z dôvodu oneskorenej registrácie vs. odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane

Povinnosti platiteľa dane v súvislosti so zdaňovacím obdobím z dôvodu oneskorenej registrácie (výkazy, evidencia DPH…)

Praktické príklady

Odpovede na otázky účastníkov

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje