Odmeňovanie športovcov od 01.01.2024 a vybrané problémy športových klubov / neziskoviek


date-icon26.02.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Jaroslava Lukačovičová - odborníčka na problematiku neziskovej sféry, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov majú od 01.01.2024 športoví odborníci podobne ako aj autori možnosť vybrať si spôsob zdaňovania svojich príjmov. Príjmy bude možno zdaniť zrážkovou daňou v prípade, ak daňovník nepostupuje podľa § 43 ods. 14 ZDP, alebo zrážková daň sa pri vyplatení príjmu neuplatní a daňovníkovi sa vyplatí hrubý príjem, ktorý si vysporiada sám v daňovom priznaní

Problematika odmeňovania športovcov však nie je jediným problémom športovcov a športových klubov, preto si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na novopripravované školenie v tandeme dvoch lektorov:

Ing. Jaroslava Lukačovičová & Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD..

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

26.02.2024 ONLINE (09:00 - 15:00 hod.) Vypredané
26.02.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:00 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Jaroslava Lukačovičová
odborníčka na problematiku neziskovej sféry

Viac ako sedemnásť rokov sa venuje účtovníctvu, so špecializáciou na účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek. Je autorkou viacerých publikácií na túto tému, pôsobí ako poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska a prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Coffee break

timer-icon14:00 - 15:00 III. blok prednášky s diskusiou

1) Novinky v zdaňovaní športových odborníkov od 01.01.2024

2) Príjmy športovcov a športových odborníkov podľa Zákona o športe

3) Zahraniční športovci a zdrojovosť príjmu podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

4) Športovci a DPH (sú / nie sú športovci zdaniteľnými osobami na účely DPH)

5) Náhrady dobrovoľníkov v športe

6) Odmeňovanie spolupracujúcich osôb

7) Podpory a príspevky

8) Príjmy športovej organizácie

9) Problematika DPH na úrovni neziskovej organizácie / športového klubu

10) Uplatňovanie výdavkov na stravu (pred zápasom), výživové doplnky, nápoje a energetické tyčinky na strane športového klubu

11) Preplácanie cestovného a ubytovania športovcom, ktorí sú vyplácaný cez hráčske zmluvy ako SZČO

12) Zabezpečenie dresov pre športovcov, ktorí sú vyplácaný cez hráčske zmluvy ako SZČO

13) Benefity športovcov z pohľadu ZDP

14) Autá v majetku športového klubu dané do užívania trénerom, manažérom a športovcom

15) Sponzorský príspevok v športe versus charitatívna reklama

16) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
78 € s DPH (65 € bez DPH)99 € s DPH (82,50 € bez DPH)
72 € s DPH (60 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK90 € s DPH (75 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 26.02.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektorov priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje