Nehnuteľnosti z pohľadu DPH

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 14.11.2023,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

1) Predaj nehnuteľnosti z pohľadu DPH a režim DPH

 • Predaj samostatného pozemku z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku, na ktorom stojí stavba z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku, na ktorom sa nachádzajú inžinierske stavby (napr. pozemné komunikácie, oplotenie a pod.) z pohľadu DPH
 • Predaj súboru pozemkov (z ktorých niektoré sú zastavané budovami a niektoré inžinierskymi stavbami) z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku so stavbou, ktorá sa má demolovať / prestavať / je nefunkčná alebo ide o ruinu stavby z pohľadu DPH
 • Pozemok a stavba ako predmet finančného prenájmu
 • Príležitostný predaj nehnuteľnosti z pohľadu DPH
 • Judikatúra ESD v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa nehnuteľností

2) Ďalšie transakcie spojené s nehnuteľnosťami z pohľadu DPH

 • Nájom nehnuteľnosti – oslobodenie od DPH / bežný režim DPH
 • Podnájom nehnuteľnosti – oslobodenie od DPH / bežný režim DPH
 • Ubytovacie služby – rozlišujúce znaky v porovnaní s prenájmom a sadzby DPH uplatňované pri ubytovacích službách
 • Vecné bremeno z pohľadu DPH
 • Služby spojené s nehnuteľnosťami a miesto dodania služby (§ 16 zákona o DPH)
 • Bezodplatne poskytnuté právo užívať nehnuteľnosť
 • Bezodplatne odovzdané inžinierske stavby mestám a obciam alebo iným osobám – chodníky, cesty, rozvody sietí a ich prípojky

3) Uplatňovanie nároku na odpočet DPH v súvislosti s nehnuteľnosťami

 • Byty a rodinné domy
 • Apartmány v bytových domoch
 • Ateliéry v bytových domoch
 • Apartmány v apartmánových domoch
 • Ostatné stavby
 • Technické zhodnotenie
 • Opravy nehnuteľností
 • Zmluva o výpožičke v súvislosti s nehnuteľnosťami

4) Úprava dane odpočítanej pri nehnuteľnostiach v príkladoch

 • Zmena účelu použitia pri nehnuteľnostiach
 • Zmena rozsahu použitia pri nehnuteľnostiach
 • Viacnásobná zmena účelu / rozsahu použitia pri nehnuteľnostiach počas kalendárneho roka
 • Viacnásobná zmena účelu / rozsahu použitia pri nehnuteľnostiach počas viacerých rokov
 • Opravy a technické zhodnotenie a ich zohľadnenie / nezohľadnenie pri úprave odpočítanej dane

5) Vybrané problémy z praxe

 • Dodanie nehnuteľnosti a povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH
 • FO a predaj nehnuteľností – kedy nakladá so svojim majetkom a kedy koná ako zdaniteľná osoba
 • Úmrtie platiteľa DPH a nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku
 • Preradenie nehnuteľnosti z obchodného majetku FO do súkromného vlastníctva
 • Pozastavenie živnosti a vplyv / dôsledky na platiteľstvo DPH so zameraním na nehnuteľnosti
 • Zrušenie registrácie za platiteľa DPH v prípade FO
 • Zrušenie registrácie za platiteľa DPH v prípade PO

 6) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje