Náležitosti účtovných dokladov a pripravované zmeny v zákone o účtovníctve

Registrácia na školenie

OBSAH ŠKOLENIA:

 • Náležitosti účtovného dokladu a preukaznosť účtovného prípadu.
 • Náležitosti dokladu z pohľadu zákona o dani z príjmov.
 • Náležitosti faktúr, vrátane zjednodušených faktúr a opravných dokladov z pohľadu DPH.
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH.
 • Archivácia dokladov (fyzická – papierová / elektronická – digitálna).
 • Zákonné požiadavky na doklady (účtovné smernice a smernice pre potreby DPH).
 • Sankcie a postihy pri nedodržaní náležitostí dokladu a porušení zákonných povinností.
 • Vybrané problémy z praxe (chýbajúci doklad a jeho zaúčtovanie, interné doklady a preukaznosť účtovného prípadu, postup externého účtovníka vo vzťahu ku klientovi a obehu účtovných dokladov).
 • Digitalizácia účtovníctva od 01.01.2022 (analýza novely zákona o účtovníctve).
 • Diskusia formou otázok od účastníkov kladených cez mail počas online školenia.

  Prihláška na školenie

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.