Náležitosti účtovných dokladov a pripravované zmeny v zákone o účtovníctve

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA:

 • Náležitosti účtovného dokladu a preukaznosť účtovného prípadu.
 • Náležitosti dokladu z pohľadu zákona o dani z príjmov.
 • Náležitosti faktúr, vrátane zjednodušených faktúr a opravných dokladov z pohľadu DPH.
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH.
 • Archivácia dokladov (fyzická – papierová / elektronická – digitálna).
 • Zákonné požiadavky na doklady (účtovné smernice a smernice pre potreby DPH).
 • Sankcie a postihy pri nedodržaní náležitostí dokladu a porušení zákonných povinností.
 • Vybrané problémy z praxe (chýbajúci doklad a jeho zaúčtovanie, interné doklady a preukaznosť účtovného prípadu, postup externého účtovníka vo vzťahu ku klientovi a obehu účtovných dokladov).
 • Digitalizácia účtovníctva od 01.01.2022 (analýza novely zákona o účtovníctve).
 • Diskusia formou otázok od účastníkov kladených cez mail počas online školenia.

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje