Najčastejšie chyby v mzdách

Registrácia na školenie

OBSAH ŠKOLENIA

Najčastejšie chyby pri spracovaní miezd

 • nesprávne posúdenie daňových úľav a ich nesprávne uplatňovanie,
  • nesprávne prepojená registrácia v poisťovni na typ príjmu,
  • nesprávne určenie nároku na dovolenku,
  • nesprávny výpočet pri nepravidelnom príjme a pri príjme po skončení pracovného pomeru,
  • nesprávny výpočet pri neúplne odpracovanom mesiaci.

 

 • nesprávne určené zrážky z miezd,
 • nesprávna evidencia dochádzky,
 • nesprávny výpočet náhrad miezd,
 • nepeňažné príjmy a určenie nesprávnej výšky nepeňažných príjmov alebo ich zdanenie.
Najčastejšie chyby pri cestovných náhradách
 • vyúčtovanie pracovných ciest,
 • kurzy používané pri prepočte zahraničných pracovných miezd,
 • cestovné príkazy, ich náležitosti a najčastejšie chyby pri vyúčtovaní pracovných ciest a / alebo pri používaní súkromného automobilu na služobné účely,
Vybrané problémy
 • výhodné formy dobrovoľných zamestnaneckých benefitov (rekreačné poukazy, 13. a 14. plat, vybrané plnenia zo Sociálneho fondu, stravné lístky nad sumu stanovenú ZP),
 • zamestnanecké súťaže,
 • odmena konateľa / pracovný pomer / mimopracovná činnosť – výhody a nevýhody.

Diskusia


 

Neprehliadnite aj ďalšie dve nové videoškolenia z trilógie zameranej na najčastejšie chyby v praxi:

 


 

Dôležité informácie a pokyny:

Pred konaním školenia Vám zašleme e-mail s organizačnými pokynmi. Skontrolujte si prosím Vašu prijatú poštu, vrátane priečinkov Reklama, Spam a iné. Chceli by sme Vás zároveň poprosiť, aby ste sa nás na uvedené informácie individuálne nedopytovali, pretože to týmto spôsobom neurýchlite. Urobíme to radi a automaticky sami.

Prihláška na školenie

Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

Fakturačné údaje

Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.