Likvidácia v s.r.o. – účtovné a daňové aspekty

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia
Zmeny v obchodnom zákonníku od 01.10.2020, ktoré predlžujú a predražujú proces likvidácie
 • zápis likvidátora do OR SR a moment vstupu spoločnosti do likvidácie
 • povinnosti likvidátora v súvislosti s likvidáciou s. r. o.
 • nové povinnosti likvidátora od 01.10.2020
 • preddavok na odmenu likvidátora
 • skončenie likvidácie a s tým súvisiace povinnosti
 • výmaz spoločnosti z OR SR
Daňové aspekty likvidácie spoločnosti
 • zdaňovanie odmeny likvidátora
 • správne určenie zdaňovacieho obdobia
 • lehoty na podanie daňového priznania / daňových priznaní
 • špecifiká zdaňovania spoločnosti v likvidácii (napr. odpočet daňovej straty a pod.)
 • zdaňovanie likvidačného zostatku
 • optimalizačné prvky pri znížení daňového zaťaženia likvidačného zostatku
 • daň z motorových vozidiel v období likvidácie spoločnosti
Evidencia tržieb v e-kase klient spoločnosťou v likvidácií
Účtovné aspekty likvidácie spoločnosti
 • zostavenie účtovnej závierky spoločnosti pred vstupom do likvidácie a špecifiká tejto účtovnej závierky
 • špecifiká účtovania spoločnosti pred vstupom do likvidácie a v likvidácii
 • povinnosť zostavovať priebežné účtovné závierky a ich špecifiká
 • zostavenie účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie
 • účtovanie po skončení likvidácie

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje