Krátkodobý a dlhodobý finančný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (ÚS 06 a 25, metóda vlastného imania, preceňovanie finančného majetku, virtuálne meny, podielové fondy, futurity / swapy)

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 13.11.2023,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektorku priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

Obsah školenia bude aktualizovaný o viaceré príklady a ekonomické informácie.

Vybrané časti zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch („ZCP“), sústava cenných papierov podľa ZCP; základné charakteristiky z ekonomického hľadiska (základ pre účtovné posúdenie): akcie, dočasné listy, dlhopisy (obligácie), zmenky, šeky, kupóny a ďalšie, formy výskytu jednotlivých druhov cenných papierov, rôzne hľadiská členenia vybraných cenných papierov

Trh cenných papierov – základné informácie týkajúce sa Burzy cenných papierov, Centrálneho depozitára CP, Crowdfunding, garančný fond investícií, emitenti a emisia cenných papierov, obchodníci s CP

Cenné papiere v účtovníctve podnikateľov – členenie dlhodobé, krátkodobé; podielové, realizovateľné dlhové, cenné papiere na obchodovanie

Účtovanie dlhových a majetkových cenných papierov vo väzbe na oceňovanie

Oceňovanie cenných papierov pri obstaraní, počas držby, cenné papiere a podiely v cudzej mene, oceňovanie pri úbytku; cenné papiere na obchodovanie, cenné papiere držané do splatnosti

Príklady účtovania a oceňovania akcií a dlhopisov (aplikácia obstarávacej ceny, reálnej ceny, priemernej ceny, metódy FIFO, prepočet CP znejúcich na cudziu menu na menu Euro, metóda vlastného imania)

Vykazovanie cenných papierov v účtovnej závierke podnikateľov, spoločné a odlišné povinnosti jednotlivých veľkostných typov účtovných jednotiek

Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje