Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia
Aplikácia zákona o dani z motorových vozidiel do praxe
 • vymedzenie základných pojmov (predmet dane, daňovník, oslobodenie od dane a základ dane),
 • sadzby dane, zníženie / zvýšenie ročnej sadzby dane,
 • vznik daňovej povinnosti,
 • zánik daňovej povinnosti,
 • oznamovacia povinnosť daňovníka,
 • zdaňovacie obdobie a daňové priznanie,
 • preddavky na daň a platenie dane,
 • aplikácia zákona na konkrétnych príkladoch z praxe.
Rekapitulácia zmien v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.01.2021
 • úprava predmetu dane z motorových vozidiel + Metodický pokyn FR SR k predmetu dane z motorových vozidiel,
 • vznik a zánik daňovej povinnosti,
 • oznamovanie vzniku / zániku daňovej povinnosti,
 • zdaňovacie obdobie pri prerušení podnikania,
 • platenie preddavkov na daň a určenie platenia preddavkov na daň inak,
 • úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje