Daň z motorových vozidiel

icon
Videoškolenia

Videoškolenie prináša aplikáciu zákona o dani z motorových vozidiel do praxe a rekapituláciu zmien v zákone o dani z motorových vozidiel.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3,5 hodiny
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 14.01.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH37,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Aplikácia zákona o dani z motorových vozidiel do praxe
 • vymedzenie základných pojmov (predmet dane, daňovník, oslobodenie od dane a základ dane),
 • sadzby dane, zníženie / zvýšenie ročnej sadzby dane,
 • vznik daňovej povinnosti,
 • zánik daňovej povinnosti,
 • oznamovacia povinnosť daňovníka,
 • zdaňovacie obdobie a daňové priznanie,
 • preddavky na daň a platenie dane,
 • aplikácia zákona na konkrétnych príkladoch z praxe.
Rekapitulácia zmien v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.01.2021
 • úprava predmetu dane z motorových vozidiel + Metodický pokyn FR SR k predmetu dane z motorových vozidiel,
 • vznik a zánik daňovej povinnosti,
 • oznamovanie vzniku / zániku daňovej povinnosti,
 • zdaňovacie obdobie pri prerušení podnikania,
 • platenie preddavkov na daň a určenie platenia preddavkov na daň inak,
 • úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti.

 

Možno by sa Vám páčilo…