Daň z motorových vozidiel za rok 2020 po zmene zákona od 01.12.2020

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia
Aplikácia zákona o dani z motorových vozidiel do praxe
 • vymedzenie základných pojmov (predmet dane, daňovník, oslobodenie od dane a základ dane),
 • sadzby dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane
 • vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
 • zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
 • preddavky na daň a platenie dane
 • aplikácia zákona na konkrétnych príkladoch z praxe
Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.01.2020
 • zmena úpravy predmetu dane z motorových vozidiel + Metodický pokyn FR SR k predmetu dane z motorových vozidiel
 • vznik a zánik daňovej povinnosti
 • oznamovanie vzniku / zániku daňovej povinnosti
 • zdaňovacie obdobie pri prerušení podnikania
 • platenie preddavkov na daň a určenie platenia preddavkov na daň inak
 • úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti
Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.12.2020
 • zmeny v úpravách (znížení / zvýšení) sadzieb dane z motorových vozidiel
 • zmeny týkajúce sa dane z motorových vozidiel ťahačov a návesov
 • nové tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2020
 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania kvôli pandémii
 • dočasná zmena v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2021 kvôli pandémii

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje