Daň z motorových vozidiel za rok 2020 po zmene zákona od 01.12.2020

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia
Aplikácia zákona o dani z motorových vozidiel do praxe
 • vymedzenie základných pojmov (predmet dane, daňovník, oslobodenie od dane a základ dane),
 • sadzby dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane
 • vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
 • zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
 • preddavky na daň a platenie dane
 • aplikácia zákona na konkrétnych príkladoch z praxe
Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.01.2020
 • zmena úpravy predmetu dane z motorových vozidiel + Metodický pokyn FR SR k predmetu dane z motorových vozidiel
 • vznik a zánik daňovej povinnosti
 • oznamovanie vzniku / zániku daňovej povinnosti
 • zdaňovacie obdobie pri prerušení podnikania
 • platenie preddavkov na daň a určenie platenia preddavkov na daň inak
 • úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti
Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.12.2020
 • zmeny v úpravách (znížení / zvýšení) sadzieb dane z motorových vozidiel
 • zmeny týkajúce sa dane z motorových vozidiel ťahačov a návesov
 • nové tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2020
 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania kvôli pandémii
 • dočasná zmena v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2021 kvôli pandémii

Prihláška na školenie

Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

Fakturačné údaje

Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.