Daň z motorových vozidiel za rok 2020 po zmene zákona od 01.12.2020

icon
Videoškolenia

Video školenie na tému Daň z motorových vozidiel za rok 2020 po zmene zákona od 01.12.2020.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia 5 hodín
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály k téme DzMV
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • téma obsahuje 6 kapitol, tému viete sledovať postupne po častiach
 • termín natáčania: 11.01.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH30,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Čo sa mení pri dani z motorových vozidiel?

🎯 Daň z motorových vozidiel za rok 2020 sa bude podávať na novom tlačive daňového priznania.
🎯 Došlo k rozdeleniu motorových vozidiel do 3 kategórií, pri ktorých sa uplatňujú iné zníženia / zvýšenia sadzieb dane.
🎯 Zabudnime na jazdné súpravy; ťahače a návesy si budú žiť svojim vlastným (samostatným) životom.
🎯 Za rok 2020 sa bude daňové priznanie podávať v predĺženej lehote.
🎯 Preddavky na daň sa budú na rok 2021 platiť (dočasne) inak.
🎯 Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nestačí aplikovať iba zmeny platné k 01.01.2020, ale aj tie, ktoré platia počnúc 01.12.2020.

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Aplikácia zákona o dani z motorových vozidiel do praxe
 • vymedzenie základných pojmov (predmet dane, daňovník, oslobodenie od dane a základ dane),
 • sadzby dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane
 • vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
 • zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
 • preddavky na daň a platenie dane
 • aplikácia zákona na konkrétnych príkladoch z praxe
Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.01.2020
 • zmena úpravy predmetu dane z motorových vozidiel + Metodický pokyn FR SR k predmetu dane z motorových vozidiel
 • vznik a zánik daňovej povinnosti
 • oznamovanie vzniku / zániku daňovej povinnosti
 • zdaňovacie obdobie pri prerušení podnikania
 • platenie preddavkov na daň a určenie platenia preddavkov na daň inak
 • úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti
Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel od 01.12.2020
 • zmeny v úpravách (znížení / zvýšení) sadzieb dane z motorových vozidiel
 • zmeny týkajúce sa dane z motorových vozidiel ťahačov a návesov
 • nové tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2020
 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania kvôli pandémii
 • dočasná zmena v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2021 kvôli pandémii