Daň z motorových vozidiel za rok 2023 v praktických príkladoch


date-icon12.01.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

Školenie prináša komplexný pohľad na problematiku dane z motorových vozidiel od teoretického vymedzenia základných pojmov, cez sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie, preddavky na daň a platenie dane po praktické informácie.

BONUS: Súčasťou školenia na tému Daň z motorových vozidiel za rok 2023 bude aj tabuľka na výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel a posúdenie povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel s automatickými prepočtami v MS Excel-i, ktorú budete môcť použiť na výpočet predpokladanej dane a preddavkov na daň k 01.01.2024.

Termíny a mestá

12.01.2024 ONLINE (09:00 - 14:00 hod.) Vypredané
12.01.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 14:00 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 14:00 II. blok prednášky s diskusiou

1) Vymedzenie základných pojmov

 • predmet dane
 • oslobodenie od dane
 • daňovník

2) Základ dane a sadzby dane z motorových vozidiel

 • kategórie vozidiel a základ dane z motorových vozidiel
 • vymedzenie pojmov najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a celková hmotnosť
 • ročné sadzby dane pre motorové vozidlá
 • ročné sadzby dane pre motorové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves
 • úprava ročnej sadzby dane (zníženie / zvýšenie ročnej sadzby dane)
 • úprava ročnej sadzby dane pre hybridné motorové vozidlá, vozidlá s pohonom na CNG a LNG a vozidlá na vodíkový pohon
 • úprava ročnej sadzby dane pre vozidlá používané v rámci kombinovanej prepravy
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

3) Vznik daňovej povinnosti

 • základné pravidlo vzniku daňovej povinnosti
 • vznik daňovej povinnosti u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie
 • vznik daňovej povinnosti, ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane

4) Zánik daňovej povinnosti

 • základné pravidlá zániku daňovej povinnosti
 • vybrané prípady zániku daňovej povinnosti u FO (ukončenie podnikania, prerušenie podnikania, úmrtie daňovníka)
 • vybrané príklady, kedy nedochádza k zániku daňovej povinnosti
 • oznamovacia povinnosť daňovníka (FO)
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

5) Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

 • vymedzenie zdaňovacieho obdobia
 • lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a obsahová náplň daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

6) Preddavky na daň a platenie dane

 • výpočet dane z motorových vozidiel
 • splatnosť a platba dane z motorových vozidiel
 • preddavky na daň z motorových vozidiel a ich výpočet (pravidlá a postup pri výpočte tzv. predpokladanej dane)
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe

7) Praktické problémy týkajúce sa ťahačov a návesov

8) Praktické informácie na záver

 • daň z motorových vozidiel z pohľadu dane z príjmov (kedy ide o daňovo uznaný výdavok a kedy naopak nejde o daňovo uznaný výdavok)
 • daň z motorových vozidiel z pohľadu DPH
 • preddavky na daň z motorových vozidiel a ich výpočet (pravidlá a postup pri výpočte tzv. predpokladanej dane)
 • aplikácia na konkrétnych príkladoch z praxe
 • miesto dodania služby spočívajúcej v poskytnutí nájmu dopravných prostriedkov
 • finančný prenájom vs. operatívny prenájom z pohľadu zrážkovej dane z príjmov

9) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
72 € s DPH (60 € bez DPH)90 € s DPH (75 € bez DPH)
69 € s DPH (57,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK87 € s DPH (72,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 12.01.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje