Mikrodaňovník v praktických príkladoch a jeho prvé daňové priznanie k DzP PO

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia
1) Mikroúčtovná jednotka
 • vymedzenie mikroúčtovnej jednotky
 • špecifiká účtovania v mikroúčtovnej jednotke
2) Vymedzenie mikrodaňovníka – kto musí / môže / nemôže byť mikrodaňovníkom
 • maximálna výška zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka,
 • závislé osoby, kontrolované transakcie a mikrodaňovník,
 • ostatné podmienky
 • mikrodaňovník a platiteľ DPH
 • mikroúčtovná jednotka vs. mikrodaňovník
 • SZČO v postavení mikrodaňovníka
3) Špecifiká zdaňovania u mikrodaňovníka v praktických príkladoch
 • odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 • odpis pohľadávok
 • uplatňovanie odpočtu daňovej straty

4) Ako na prvé daňové priznanie mikrodaňovníka

 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam a odpis pohľadávok, ktoré vznikli pred 01.01.2021
 • odpisovaný majetok obstaraný pred 01.01.2021
 • uplatňovanie odpočtu daňových strát pri podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021
5) Vybrané problémy aplikačnej praxe
 • získanie, stratenie a znovunadobudnutie statusu mikrodaňovníka v rôznych zdaňovacích obdobiach a s tým spojené praktické problémy
 • voľba spôsobu zdaňovania príjmov u FO
 • ako nebyť mikrodaňovníkom

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje