Dlhodobý majetok v praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 26.4.2022,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

2. prezenčnou formou

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • občerstvenie,
 • obed,
 • tlačené študijné materiály.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: Hotel COLOR***, Pri Starom mýte 3095/1, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – hotel disponuje vlastným parkoviskom, ktoré je pre účastníkov školenia bezplatné. Vjazd na parkovisko je cez ulicu Pri Starom mýte, parkovisko sa nachádza za budovou hotela. Pri odjazde z hotela je potrebné sa preukázať parkovacím lístkom na recepcii hotela, aby Vám ho odblokovali.
 • MHD – do hotela sa viete pohodlne dostať električkou č. 4 smer Zlaté piesky. Vystúpite na zástavke Jurajov dvor.  Hotel sa nachádza cca 150m od zástavky. Alternatívne viete využiť autobus č. 65 smer Jurajov dvor/Rača-Tbiliská. Vystúpite na zástavke Jurajov dvor a hotel sa nachádza cca 200m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

 

OBSAH ŠKOLENIA – Dlhodobý majetok a jeho odpisovanie:

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu:

 • účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu,
 •  predčasné odkúpenie predmetu lízingu,
 •  postúpenie lízingu a problémy v praxi,
 •  odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania,
 •  spätný lízing a DPH,
 • lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou).

Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu:

 • prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok,
 •  vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku,
 •  úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena,
 •  prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť).

Zaraďovanie majetku:

 • deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia,
 • definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku.

Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely:

 • účtovné hľadisko,
 • daňové hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania),
 • mikrodaňovník a pohľad na odpisovanie hmotného majetku,

Zaraďovanie budov do odpisových skupín:

Technické zhodnotenie:

 • definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku,
 • technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko):
  • technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov,
 • technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku,
 • ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu.

Odpisovanie inventúrnych prebytkov:

Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode:

 • pohľad dane z príjmov,
 • pohľad dane z pridanej hodnoty:
  • predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH,
  • predaj budovy – správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti.

Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle:

 • uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba),
 • predaj (kúpa) a nájom (prenájom) nehnuteľnosti medzi závislými osobami (transferové oceňovanie):
  • závislé osoby od 1.1.2017,
  • úprava základu dane,
  • právo zníženia základu dane u závislej osoby.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje